• image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image1.jpg

Eken Falköping

 • Antal platser/Boendeform

  18 platser med fullgoda lägenheter.

 • Främmande Språk

  Rumänska, Engelska, Spanska, Arabiska, Norska, Vietnamesiska förutom Svenska

 • Ramavtal

  Vänersborg/ Trollhättans kommun, Värnamo kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun, Tranås kommun, Sävsjö kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun, Habo kommun, Mulljö kommun, Aneby kommun, Gnosjö kommun, Vetlanda kommun, Borås stad, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulrice Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målet med verksamheten är att klienten skall få förutsättningar i lugn och trygg miljö samt att arbeta med funktionshöjande och jag stärkande processer utifrån individuella behov. Verksamheten arbetar utifrån visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Personal som arbetar med behandling, Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Daglig rutin för uppföljning och rapportering för personalen sker mellan arbetspassen kring klient. Skriftlig dokumentation förs i journal med kontinuerlig uppföljning av enhetschef. Enhetschef kontaktar handläggare via telefon och mail för uppföljning av placering eller vid förändringar Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Följer överenskommelse och mål enligt genomförandeplan utifrån uppdrag.

 • Skola/Kursverksamhet

  Utbildningssamordnare i Falköpingskommuns regi, lärcenter lokalt i Falköping.

 • Sysselsättning

  På verksamheten finns gym, box säck, pingisbord, biljard, tv-rum med spel, pysselrum, terapi-kök samt ett torp att kunna åka till. Sysselsättning och aktiviteter sker både i grupp och enskilt utifrån intresseområden och behov. Aktivt deltagande utifrån vad samhällsutbudet erbjuder så som Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingsinsatserna som utförs utgår från den enskildes behov, förmågor och resurser. Behandlingsinsatserna utgår från den enskilde med mål och syfte att stärka, förbättra ,bibehålla och återskapa färdigheter hos individen. Aktivt arbete för att stärka anhörigkontakt och nätverk. Meto Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  1.Behov uppstår och förfrågan ställs. 2.Placeringsmöjlighet och matchning sker utifrån klients behov av boende och behandling . 3.Avtal upprättas tillsammans med placerare. 4.Inhämtning av ev utredningar, samverkans kontakter, ev domslut. 5.Studiebesök för klient ansvarig handläggare. Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten är nystartad 4 februari 2019, Juridiskt bolag JOWE AB. JOWE har bedrivitverksamhet sedan 2003 med uppdrag av socialtjänsten, lanstinget, kriminalvården. Jowe AB är en del av Humana Koncernen. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg. Resursfördel Läs mer...

 • Konsulter

  Utifrån behov.

 • Handledning

  Metodhandledning i ESL bedrivs av Susanne Jönsson i verksamhet minst var 6 vecka och anpassas utifrån rådande behov för klient och personal.

 • Samverkan

  Intern professionell samverkan sker utifrån processer som förbättring, vård och behandling, evidens, medarbetare, It , ledning, infrastruktur, dokumentstyrning, ekonomi.
  Avsatta kontinuerliga forum.
  Extern samverkan sker med enskild klients vårdkontakter, anhöriga och annat nätverk.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitet-/miljöarbete sker genom processer, enligt certifiering ISO 9001

 • Fortbildning

  Var personal har sin egen interna utbildningsplan på web baserad plattform.
  Eventuella utbildningsbehov tillgodoses genom interna och externa utbildningsinsattser.
  Säkras via kompitensmatris i verksamhet.

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten Eken Falköping är belägen i utkanten av Falköpings tätort. Med naturen nära belägen.
  Goda förbindelser med tåg och buss från Falköpingsstation till både Stockholm, Jönköping och Göteborg.

 • Referenser

  Bitte Gillefalk
  Enhetschef
  Jönköping Kommun
  Socialtjänsten, område socialpsykiatri och resurs
  Telefon 036-102170
  bitte.gillefalk@jonkoping.se

 • Övrigt

  Jowe Ab som juridiskt bolag bedriver sedan 2003 Eken Floby boende med särskild service, 2010 Eken Hössna HVB.
  Humana som koncern med tillhörande bolag ingår i Svenskt näringsliv och Vårdföretagarna.

Eken Falköping

 • Tåstorp,Sikagården 2
  521 91 Falköping
  0515-650400/ Fax 0515-650409
 • dana.otel@humana.se
  www.humana.se
 • Org-nr: 556644-6281
 • Kontaktperson
 • Johan Lindberg
  070-5128367
  Johan.lindberg@humana.se
 • Dana Otel
  073-0664704
  dana.otel@humana.se
 • Män 21-45 år
 • Kvinnor 21-45 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-11-08
Eken Falköping

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida