Adonia Omsorg AB Familjehemmen

 • Pris

  Prisnivån för placering baseras på uppdragets omfattning och behov av insatser samt eventuella ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  12 platser.

 • Främmande Språk

  Engelska, persiska, dari, arabiska

 • Ramavtal

  Alingsås kommun, Arjeplogs kommun, Bergs kommun, Bodens kommun, Bollebygds kommun, Borgholms kommun, Borlänge kommun, Bräcke kommun, Emmaboda kommun, Enköpings kommun, Falköpings kommun, Falun kommun, Gagnefs kommun, Gällivare kommun, Haninge kommun, Heby kommun, Hedemora kommun, Herrljung Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Adonia omsorg bedriver boende med stöd, boende med skydd, boende med stöd i hvb-liknande karaktär, stödboende samt konsulentstödd familjehemsverksamhet för barn och unga 0–17 år samt vuxna. Våra familjehem är utredda enligt Källvestensmodellen. Konsulenterna är utbildade i familjehemsha Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Adonia kvalitetssäkrar genom en utvärdering av all vård vid avslutad placering. Utöver detta använder vi oss utav en brukarenkät som skickas ut i april varje år. Kontinuerliga uppföljningar sker tillsammans med personal utifrån målen i genomförandeplanen. Rapport skickas till ansvarig so Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Som ett led i en vårdkedja kan Adonia erbjuda ett mer självständigt boende efter en familjehemsplacering. Det kan då handla om stödboende, boende med stöd eller boende utan stöd. Adonias mål är att barn och unga som blir placerade i vår omsorg skall bli en självständig individ med egna liv Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Placerade barn och unga har ofta en problematisk erfarenhet av skolan. Vi på Adonia lägger stor vikt vid att de barn som placeras skall få en fungerande skolgång och nå godkända betyg. Familjehemskonsulenter stöttar familjehemmen i samverkan med skolan.

 • Sysselsättning

  Adonias mål är att alla som är placerade hos oss skall ha en meningsfull fritid.

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt utifrån behov och vårdplan.

 • Inskrivningsförfarande

  Enligt överenskommelse med placerande enhet.

 • Organisation/Personal

  Adonia erbjuder konsulentstödda familjehem med en bredd av kompetens och erfarenhet. Familjehemmen finns i olika konstellationer, har olika ursprung och är geografiskt utspridda över landet. Alla boenden har tillgång till personal dygnet runt. Finns även behandlingspersonal att tillgå ut Läs mer...

 • Konsulter

  Familjehemskonsulenterna håller i behandlingsansvaret gällande placeringen, stöd till familjehemmen samt ansvarar för kontakten med er på socialtjänsten. Familjehemskonsulenterna ansvarar för att vi alla skall arbeta för att följa målen i vård- och genomförandeplan. Konsulenterna är utbil Läs mer...

 • Handledning

  Adonias familjehem deltar i kontinuerlig i extern handledning samt vardaglig handledning och stöd av familjehemskonsulenterna.

 • Samverkan

  Adonias samverkar med de aktörer som behövs för den placerades bästa och samarbetar med biologföräldrar, socialtjänst samt ger den placerade stöd i insatser gällande skola/sysselsättning och hälso- och sjukvård.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Adonia kvalitetssäkrar genom ett avvikelserapporteringssystem. Vid avslutad placering görs en utvärdering av insatsen. Utöver detta använder vi oss av en brukarenkät i april varje år.

 • Fortbildning

  Adonias familjehem genomgår grundutbildningen ”ett hem att växa i”. De deltar i kontinuerlig handledning samt de utbildningsdagar vi anordnar fyra tillfällen per år.
  Personalen kompetensutvecklas kontinuerligt.

 • Kommunikation/Avstånd

  I alla våra boenden finns goda kommunikationsmöjligheter

 • Referenser

  Aktuella referenser lämnas vid förfrågan.

 • Övrigt

  Adonia Omsorg bedriver även stödboende, boende med stöd, boende utan stöd samt skyddat boende och består av fem enheter i västra Götaland varav huvudkontoret ligger i Göteborg.

  Hör av er till oss så berättar vi mer!

Adonia Omsorg AB Familjehemmen

 • Första långgatan 26
  400 60 Göteborg
  031-7575110
 • info@adoniaomsorg.se
  www.adonia.se
 • Org-nr: 556931-7158
 • Kontaktperson
 • Katarina Rademacher
  0721 852550
  katarina@adonia.se
 • Frida Hellén
  0721 852560
  frida@adonia.se
 • Pojkar 0-17 år
 • Flickor 0-17 år
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Konvalescens
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-01-14
Adonia Omsorg AB Familjehemmen

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida