Logo
 • image1.JPG
 • image2.JPG

Friab/Boende och skola - Slättelynga gård

 • Pris

  Enligt avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  7 platser

 • Verksamhetsbeskrivning

  På Slättelynga gård tar vi emot pojkar i åldern 14 till och med 18 år. Vår målgrupp är ungdomar som, ofta som en följd av en neuropsykiatrisk problematik, har hamnat i ogynnsamma sammanhang och miljöer som lett till problemskapande beteenden. Ofta befinner sig ungdomarna inom autismspek Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Slättelynga Gård använder tjänsten kvalitetsindex från SSIL som ett led i verksamhetens kvalitetssäkring.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har möjlighet till eftervård genom våra lägenheter.

 • Skola/Kursverksamhet

  Slättelynga Gård har ett samarbete med Falkenbergs kommun genom vilket vi erbjuder specialanpassade lösningar för ungdomarnas skolgång. Vi samarbetar även med skolor i andra närliggande kommuner. Vi har en egen specialpedagog inom verksamheten som är behjälplig i alla skolfrågor.

 • Sysselsättning

  Slättelynga Gård arbetar aktivt för att i samarbete med det lokala näringslivet kunna erbjuda olika praktikplatser för ungdomarna i de fall skolgång inte är aktuellt.

 • Handledning

  Regelbunden extern handledning från handledare med specialkompetens gällande målgruppen.

 • Samverkan

  Slättelynga Gård samverkar med Falkenbergs kommun i skolfrågor. Det finns även en etablerad kontakt och samverkan med Barn- och Ungdomspsykiatrin i Falkenberg. Det finns en egen sjuksköterska anställd i verksamheten.

 • Övrigt

  Slättelynga gård är en del av Friab som arbetar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling som leder till förändring.

  https://www.lararen.se/specialpedagogik/specialpedagogik/alla-hvb-hem-borde--ha-en-specialpedagog

Friab/Boende och skola - Slättelynga gård

 • Pojkar 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2022-09-30
Friab/Boende och skola - Slättelynga gård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida