Logo

Colosseum Behandling AB

 • Pris

  Utifrån placeringsorsak.

 • Antal platser/Boendeform

  HVB / Skyddat Boende

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Kurdiska, Persiska, Dari, Armeniska, Somaliska, Tigrinja, Serbokroatiska och Grekiska

 • Ramavtal

  Avd. Droskan - Ramavtal med SKL
  Avd. Virtus - Direktupphandlas
  Avd. Aurora/Skyddat - Direktupphandlas

 • Verksamhetsbeskrivning

  Allt är anpassat utifrån klientens problematik. Därför skräddarsyr vi på Colosseum allt i kring våra klienter. Följande är insatser som erbjuds internt: - ART – Aggression Replacement Therapy - Arbete mot kriminalitet - ÅP - Återfallsprevention - Övergreppsspecifik Samtalsbehandli Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vårdkedjor är knutna till verksamheterna, i form av träniningslägenheter stödboende på behandlingshemmen.

  Skyddsenheten har egna utslusslägenheter med skyddsklass 3 ned till skyddsklass 1.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har god kontakt med både grund- och gymnasieskolan i Knivsta. Vår egen lärare bistår även med organisation av skolgång samt läxhjälp på regelbundna tider.

 • Sysselsättning

  Vi är behjälpliga i att hitta en praktikplats när det är aktuellt.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingen är individanpassad och likaså insatslängden.

 • Inskrivningsförfarande

  Socialtjänsten ansöker om vårdplats, därefter fattar föreståndaren beslut om inskrivning efter man sett att ungdomens behov kan tillgodoses med verksamhetens innehåll, riskbedömning görs med hänsyn till matchning av ålder och problematik, baserad på inhämtad information från socialtjänsten Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi har hög personaltäthet och lång erfarenhet av slut- och öppenvård.

 • Handledning

  Handledning av leg. Psykolog för HVB.
  Handledning av leg. Psykolog på Skyddsenheten
  Handledning av konflikthanterare på alla verksamheter.
  Handledning av leg. sjuksköterska.

 • Kommunikation/Avstånd

  Upplandsregionen.

Colosseum Behandling AB

 • Pojkar 14-29 år
 • Män 18-19 år
 • Kvinnor 20-99 år
 • Mamma/Barn 18-99 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-05-09
Colosseum Behandling AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida