Logo

Colosseum Gruppen

 • Pris

  Prisbild varierar utifrån placeringorsak och den enskildes vårdbehov.

 • Antal platser/Boendeform

  Avd. Virtus (7 platser - HVB - Målgrupp: Sexuell Beteendeproblematik): 14-21 år. Avd. Honos (6 platser - HVB - Målgrupp: Sexuell Beteendeproblematik - ÖPPNAR UNDER 2023) 13-17 år. Avd. Droskan (9 platser - HVB - Målgrupp: Socialt nedbrytande beteende, utåtagerande och kriminalitet.) 15- Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Kurdiska, Persiska, Dari, Armeniska, Somaliska, Tigrinja, Serbokroatiska och Grekiska

 • Ramavtal

  Avd. Virtus: Adda Barn och Unga, Skåne, Halland och Kronobergs kommuner, Södermanland, Eskilstuna, Uppsala, Göteborgs Stad. Avd. Droskan: Adda Barn och Unga, Skånes, Södermanland, Uppsala, Göteborgs Stad. Skyddsenheten: Göteborgs Stad, Malmö Stad, Södermanland kommuner, Haninge, Huddin Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  På Colosseums verksamheter är filosofin att förändringsarbetet sker hela tiden, såväl i behandlingsmomenten som i vardagen. Vårt mål är att klienten ska få den hjälp han är i behov av samtidigt som han har en vardag med tydlig struktur och meningsfullt innehåll. Vi har starka personalgrupp Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Våra HVB är del av en vårdkedja vilket underlättar för ungdomen i hans utveckling. När den unge är redo så finns tillgång till stödboende och träningslägenhet som alternativ. Skulle behovet uppstå så finns alltid möjligheten att komma tillbaka till avdelningen och personalen som tar emot u Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har god kontakt med både grund- och gymnasieskolor på de orter våra verksamheter är belägna. Vår skolsamordnare (leg. lärare) bistår även med organisation av skolgång samt läxhjälp på regelbundna tider.

 • Sysselsättning

  Vi är behjälpliga i att hitta en praktikplats när det är aktuellt.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingen är individanpassad och likaså insatslängden.

 • Inskrivningsförfarande

  Socialtjänsten ansöker om vårdplats, därefter fattar föreståndaren beslut om inskrivning efter man sett att ungdomens behov kan tillgodoses med verksamhetens innehåll, riskbedömning görs med hänsyn till matchning av ålder och problematik, baserad på inhämtad information från socialtjänsten Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi har hög personaltäthet och lång erfarenhet av slut- och öppenvård.

 • Handledning

  Handledning av leg. Psykolog för HVB.
  Handledning av konflikthanterare på alla verksamheter.
  Handledning av leg. sjuksköterska.

 • Kommunikation/Avstånd

  Upplandsregionen.

 • Referenser

  Många referenser finns på begäran

 • Övrigt

  För frågor, funderingar eller behöver råd inför en placering; kontakta Richard 0729-916110.

Colosseum Gruppen

 • Pojkar 14-29 år
 • Män 18-19 år
 • Kvinnor 20-99 år
 • Mamma/Barn 18-99 år
 • Pappa/Barn 18-99 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Psykoser
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2023-12-20
Colosseum Gruppen

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida