Logo
 • image1.JPG

Ersta Möjlighet

 • Pris

  2800 kr/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  8

 • Främmande Språk

  Spanska, tyska, engelska, franska och finska talas av personal.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ersta Möjlighet erbjuder 8 platser i ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor från 18 år och uppåt med missbruks- och beroendeproblematik. Som ett skyddat boende erbjuder vi skyddsklass 3 enligt Socialstyrelsens klassificering. Boendet är anpassat för enskilda med stort stöd‐ och skyd Läs mer...

 • Sysselsättning

  Volontärstjänst kan ordnas

 • Organisation/Personal

  Bemanningsprofilen utgår från behovet för särskilt utsatt grupp, - våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. Boendet har anställd personal dygnet runt, kvällar, nätter och helger. Boendet erbjuder möjlighet att ta emot akut jourplacering dygnet runt. Stor vikt läggs vid säkerhet inne Läs mer...

 • Handledning

  ja

 • Samverkan

  Sker med Ersta diakonis övriga vårdområden

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ersta Möjlighet är kvalitetscertifierad enligt 9001:2015 och miljöcertifierade enligt 14001:2015. Ersta diakonis ledningssystem utgår ifrån SOSFS 2011 som stödjer kvalitetsarbetet. Ledningssystemet innefattar alla delar som ledning och styrning, planering uppföljning, utveckling och för Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Stockholm

Ersta Möjlighet

 • Kvinnor 18 år-
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-06-10
Ersta Möjlighet

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida