Logo
 • image1.JPG

Ersta Möjlighet

 • Pris

  För prisinformation kontakta verksamheten, tel 08 714 63 46

 • Antal platser/Boendeform

  8

 • Främmande Språk

  Spanska, tyska, engelska, franska och finska talas av personal.

 • Ramavtal

  Ramavtal finns för vissa kommuner

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ersta Möjlighet erbjuder 8 platser i ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor från 18 år och uppåt med missbruks- och beroendeproblematik. Som ett skyddat boende erbjuder vi skyddsklass 3 enligt Socialstyrelsens klassificering. Boendet är anpassat för enskilda med stort stöd‐ och skyd Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sker via kundnöjdhetsmätning, via SSILs placeringsguide samt samarbete med högskola

 • Sysselsättning

  Volontärstjänst kan ordnas

 • Inskrivningsförfarande

  Utifrån matchningsdokument

 • Organisation/Personal

  Boendet har anställd personal dygnet runt, kvällar, nätter och helger. Bemanningsprofilen utgår från behovet för särskilt utsatt grupp, - våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. Boendet erbjuder möjlighet att ta emot akut jourplacering dygnet runt. Stor vikt läggs vid säkerhet in Läs mer...

 • Handledning

  Personalgruppen har ärende- och processhandledning var tredje vecka. Extern handledning för personalen av psykoterapeut som är handledarutbildad.

 • Samverkan

  Sker med Ersta diakonis övriga vårdområden

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ersta Möjlighet är kvalitetscertifierad enligt 9001:2015 och miljöcertifierade enligt 14001:2015. Ersta diakonis ledningssystem utgår ifrån SOSFS 2011 som stödjer kvalitetsarbetet. Ledningssystemet innefattar alla delar som ledning och styrning, planering uppföljning, utveckling och för Läs mer...

 • Fortbildning

  Sker kontinuerligt
  Samtliga högskoleutbildade får påbyggnad i relationsvåld som en del i komptenstrappa.

 • Kommunikation/Avstånd

  Stockholm

 • Övrigt

  Ersta diakoni arbetar för och med människor i utsatta livssituationer. Vi är en oberoende non-profitorganisation som utifrån en kristen humanistisk människosyn bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning. Skyddade boenden med akademisk profil Ersta diakonis skyddade bo Läs mer...

Ersta Möjlighet

 • Kvinnor 18 år-
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-02-17
Ersta Möjlighet

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida