• image1.jpg

VasseBro

 • Pris

  Enl ramavtal eller individuellt anpassat efter uppdrag

 • Antal platser/Boendeform

  HVB med 22 platser

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med ett antal kommuner samt kriminalvården.

 • Verksamhetsbeskrivning

  VasseBro är ett boende som riktar sig till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi välkomnar även personer med samsjuklighet och placeringar via SoL, LPT/ÖPT, LRV samt Kriminalvården. VasseBro är beläget i Horred i Marks kommun. Miljön är lantlig men ändå med g Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering sker med individ och handläggare, antingen via möte men kan också ske via Skype eller telefon. Vidare finns möjlighet att besöka verksamheten

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussningslägenhet finns och det ser vi som en viktig del i vårat behandlingsarbete. Det ger en möjlighet att få pröva på att klara av att bo själv men möjlighet till stöd och råd finns tillgängligt. vidare kan vi till våra utslussningslägenheter ombesörja att det levereras mat dagligen.

 • Sysselsättning

  Individuellt planerad samt återkommande stående aktiviteter varje vecka. tex trädgårdsarbete, lättare snickerier, matlagning ytterligare alternativ finns efter önskemål från klienten

 • Behandling/Insatslängd

  Placeringstiden kan vara av kortare eller längre tid.

 • Inskrivningsförfarande

  Inför en placering utgår en förfrågan. Därefter sker en överenskommelse, där aktörerna träffas, antingen vid ett studiebesök på VasseBro eller att vi besöker den enskilde i dennes nuvarande miljö. Efter en bedömning av var personen befinner sig socialt och beteendemässigt, beslutas om pla Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska/föreståndare, behandlings- och placeringsansvarig, alkoholterapeut, mentalskötare, socialpedagog, kriminalvårdsutbildad personal, undersköterska, kock, vaktmästare och lokalvårdare.

 • Konsulter

  Specialistutbildad psykiatriker, psykolog, handledare

 • Handledning

  Regelbunden handledning extern såväl som internt

 • Samverkan

  Vi samverkar med aktuell socialtjänst, med Närhälsan, med Active rehab, med olika psykiatriska öppenvårdsmottagningar.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt ledningssystem och miljöarbete.

 • Fortbildning

  Planerade fortbildningar, både interna och externa.

 • Kommunikation/Avstånd

  Tåg- och busstation. Vi kör också till olika läkarbesök eller samverkansmöten.

 • Referenser

  Kan lämnas på begäran

VasseBro

 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2022-05-10
VasseBro

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida