• image1.jpg

Ängsätra

 • Pris

  Enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Korttidsplatser 22 st
  HVB-platser 15 st
  Vi tar emot kvinnor och män i åldern 18 år och uppåt

 • Främmande Språk

  Ungerska
  Engelska

 • Ramavtal

  Vi har avtal med 90-tal kommuner en del ingår i bland annat Borås, Vara, Götene, Skara, Lidköping, Skåne Halland, Värmland, Ale, Göteborg, SKL Kommentus, Norrköping, Linköping.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår grund är individanpassad och lösningsfokuserad samt med motiverande samtal, enligt MI. Allt behandlingsarbete läggs upp enligt uppdrag i samråd med placerande myndighet och klient. Vi har möjlighet att erbjuda återfalls preventionsprogram, NADA-akupunktur, MI samtal. Enskilda samtal oc Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har egna utvärderingsenkäter som skickas med till ansvarig socialsekreterare efter varje avslutad placering.
  Vidare anlitar vi SSIL för kvalitetsindex.
  Medarbetarundersökningar genomförs årligen.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har träningslägenheter. Finns möjlighet till växelboende i syfte för en mjukare utsluss.

 • Sysselsättning

  Trädgårdsarbete, lättare snickerier mm tillsammans med vaktmästare. Ytterligare sysselsättning sker efter planering med kontaktperson och anpassas efter klienten önskemål.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi erbjuder individuellt och/eller grupp samtal. Vidare ÅP-program, MI-samtal, vi besöker AA- och NA-möte. Utbildad personal finns även för NADA-akupunktur.

 • Inskrivningsförfarande

  Vi åker på bedömningssamtal/möte i hemorten eller besöker vårdavdelning eller tar emot studiebesök.
  Vi erbjuder även Skype/telefonmöten

 • Organisation/Personal

  Vi har förmånen att ha engagerad och erfarna medarbetare. Blandad ålder samt både kvinnor och män. Utbildningen bland medarbetarna är behandlingsassistenter, undersköterska, fritidspedagog, socionom och sjuksköterska

 • Konsulter

  Vi har psykiatriker som kommer till Ängsätra var tredje vecka däremellan finns han tillgänglig på telefon för konsultation.

 • Handledning

  Personalen har regelbundet extern handledning.

 • Samverkan

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ett ständigt pågående och utvecklande arbete sker kring både kvalitet och miljö. Vi söker ständigt förbättringsområden inom dessa områden och har diskussion, utbildning med alla våra medarbetare inom dessa områden.

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning både internt och externt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi har 30 km till Varberg, 50 km till Borås, 50 km till Göteborg. Det finns både buss- och tågstation i närheten med bra förbindelser.

 • Referenser

  Lämnas på begäran

Ängsätra

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2022-05-11
Ängsätra

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida