Logo

Responsgruppen Borgby Behandlingshem

 • Pris

  Enl ramavtal eller individuellt utifrån behov av stöd och behandlingsinsats

 • Antal platser/Boendeform

  HVB- hem med 10 platser.

 • Ramavtal

  Kriminalvården, Nacka, Telge, Stockholms stad, Karlstad, Sundsvall, Umeå och Uppsala

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi har ett fasindelat (3 faser)behandlingsprogram med KBT som metod. Vår behandling har hög struktur, är individuell men innehåller också en del gruppterapi. I grupperna förekommer Återfallsprevention, Psykosocial färdighetsträning, ADHD för vuxna, KBT-introduktion, Krimprogram m.m. MI-är Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sker konternueligt

 • Utslussning/Eftervård

  Ja

 • Skola/Kursverksamhet

  Nej

 • Sysselsättning

  Erbjuds i form av trädgårdsarbete, lättare snickerier, motion, matlagning. Sysselsättning anpassas efter önskemål och behov

 • Behandling/Insatslängd

  KBT, KRIM-program, Återfallsprevention, Social färdighetsträning, NADA m.m.
  Insatslängd 3-6månader (I vissa fall tex. krim.vård längre placeringar).

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits sedan 2006. Vi har engagerad och erfarna medarbetare, kvinnor och män i blandad ålder. Utbildning; behandlingsassistent, undersköterska, , psykoterapeut.

 • Konsulter

  SPUT (läkarteam med LARO-behörighet)

 • Handledning

  Maria Moody Källberg
  Nätverkskompaniet

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar med att ständigt förbättra och vidareutveckla kvalitets och miljöarbetet Diskussioner och implementering av lednningssystem till alla medarbetare

 • Fortbildning

  Regelbunden fortbildning både extern och internt

 • Kommunikation/Avstånd

  Goda buss och tågförbindelser
  Avstånd till Västerås 17 km

 • Referenser

  Simone Gustavsson, Malmö
  Kerstin Hedvall, Södertälje

Responsgruppen Borgby Behandlingshem

 • Borgbyvägen 14
  734 93 Kolbäck
  021-130830 (anknytning 1)
 • anna.susi@serigmocare.se
  www.serigmocare.se
 • Org-nr: 556660-4590
 • Kontaktperson
 • Anna Susi
  0761-306256
  anna.susi@serigmocare.se
 • Åsa Bergström
  0705-208256
  asa.bergstrom@serigmocare.se
 • Män 21-63 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Metadon/Subutexbehandling
Senast uppdaterad: 2021-09-17
Responsgruppen Borgby Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida