Amra och Vittskövlegårdens behandlingshem

 • Antal platser/Boendeform

  9 platser + 9 platser

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målgrupp: Vittskövlegården tar emot ungdomar i åldern 14-17 år medan Amra tar emot ungdomar i åldern 15-19 år, pojkar och flickor med psykosocial problematik, oro/ångest problematik, trauma, svårigheter i hemmiljön samt, anknytningsproblematik och normbrytande beteende. Behandlingshemmen t Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Amra och Vittskövlegården har ett nära samarbete med skolverksamheten i Kristianstad kommun för att på bästa sätt ge ungdomen förutsättningar till en bra skolgång.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till verksamhetschefen Jenny Tapper på telefonnummer 0736-227562 alternativt till Amra på telefonnummer 0737-483857 eller Vittskövlegården på 044-331005.

 • Samverkan

  Verksamheterna samverkar med olika insatser i kommunen som BUP och öppenvård.

 • Kommunikation/Avstånd

  Amra ligger i centrala Kristianstad medan Vittskövlegården ligger i Vittskövle, en by ca 2 mil söder om Kristianstad. Närmaste tätort är Degeberga. Kristianstad flygplats ligger 10 km från behandlingshemmet.

 • Övrigt

  VoB Syd är ett kommunalt vårdbolag som ägs av kommunerna i Kronobergs län och Skåne. Verksamheterna tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning, behandling med placering i HVB eller familjehem. VoB driver även boenden för ensamk Läs mer...

Amra och Vittskövlegårdens behandlingshem

 • Vittskövle torg 1
  297 91 Vittskövle
  044-331005

 • Kontaktperson
 • Jenny Tapper
  0736-22 75 62
  jenny.tapper@vob.se
 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Män 18-19 år
 • Kvinnor 18-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
Senast uppdaterad: 2021-05-04
Amra och Vittskövlegårdens behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida