Nämndemansgården Idavallen HVB

 • Antal platser/Boendeform

  Idavallen ligger i anslutning till E4:an 30 minuter norr om Uppsala och är ett HVB med 7 platser
  för unga män med missbruks-, kriminalitets- och beteende problematik i åldrarna 15-21 år.

  Oss når ni DYGNET RUNT på 020-075 34 02

 • Främmande Språk

  Persiska, arabiska.

 • Ramavtal

  Sveriges kommuner och landsting SKL
  Kommunföbundet Skåne KSFK
  Uppsala kommun
  mfl

 • Verksamhetsbeskrivning

  Med utrymme för varje Individs unika behov är Idavallen ett specialiserat och ledande HVB inom behandling av unga män med drogproblematik. Vi utgår från individens unika person och behov och jobbar aktivt med ett relationellt förhållningssätt där människan ha möjlighet att läka i relation Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Kontinuerlig uppföljning under pågående uppdrag. Den unges delaktighet är en viktig del av behandlingen. Månadsrapport utifrån genomförandeplan, uppföljningsmöten, kontinuerlig information i den utsträckning som önskas. Utvärdering sker löpande och efter avslutat uppdrag med både den u Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Inom Nämndemansgården finns en välutvecklad och etablerad Utsluss i Västerås och i Malmö med olika omfattning av stöd i eget boende. Utslussen är en integrerad del av behandlingskedjan för Idavallen där planering kan göras i samråd och som en naturlig del av den unges behandling. Eftervård Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjlighet till skola finns i Närområdet samt i Uppsala och Gävle.

 • Sysselsättning

  Schemalagd behandling och aktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  En grundbehandling

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning föregås alltid av förfrågan, och lämplighetsbedömning utifrån relevant information.
  Inskrivning kan föregås av studiebesök vilket rekommenderas så långt det är möjligt. Samtal med
  den unge och/eller anhöriga och/eller remittent kan också göras över skype eller telefon.

 • Konsulter

  Vid behov har vi samarbete med konsulter så som läkare, psykolog, psykoterapeut, psykiatriker.
  Vi kan genom konsulter utföra hela utredningar.

 • Handledning

  Vi handleds av leg. psykoterapeut leg handledare Anna-Lena Vigren.
  Vår handledare arbetar också för Barn och ungdomspsykiatrin i Uppsala.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Certifierade enligt ISO 9001:2015
  Kollektivavtal

 • Fortbildning

  Nämndemansgårdens ger Relationellt behandlingsarbete 15 hp som uppdragsutbildning vid Ersta Sköndals högskola i Stockholm.
  Alla anställda vid Nämndemansgården där Idavallen ingår ges möjlighet att gå utbildningen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Idavallen är beläget några minuter i från E4:an 30 minuter norr om Uppsala eller 40 inuter söder om Gävle.
  Det ta 50 minuter med bil från Arlanda till Idavallen. Buss och tåg är också möjliga och enkelt till Idavallen.
  Vi hjälper alltid till med resplanering.

 • Referenser

  Referenser lämnas vid förfrågan.

 • Övrigt

  Oss når ni dygnet runt på: 020-075 34 02

Nämndemansgården Idavallen HVB

 • Månkarbovägen 42
  815 69 Månkarbo
  0293-515 51
 • idavallen@namndemansgarden.se
  www.namndemansgarden.se
 • Org-nr: 556699-7937
 • Kontaktperson
 • Marie Jansson
  076-200 80 12 // 020-075 34 02
  marie.jansson@namndemansgarden.se
 • Andreas Persson
  0730-68 32 00 // 020-075 34 02
  andreas.persson@namndemansgarden.se
 • Pojkar 15-18 år
 • Män 18-21 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline
Senast uppdaterad: 2019-12-02
Nämndemansgården Idavallen HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida