Logo

Nämndemansgården Idagården HVB

 • Pris

  Pris efter ramavtal alternativt uppdrag.

 • Antal platser/Boendeform

  8 platser för dygnet runt vård

 • Ramavtal

  Är med i flertalet ramaavtal, fråga för mer info.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Idagården är en liten enhet för unga män mellan 16 och 21 år och här finns utrymme för varje individs unika behov. Till oss kommer unga män som är omhändertagna enligt LVU/SoL (Lagen om vård av unga/Socialtjänstlagen) och som har drogproblematik, i vissa fall, kriminell belastning samt sam Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har en uppföljning av alla ärenden både med klient och uppdragsgivare både löpande och vid avslutad placering.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi samarbetar med stödboende i Västerås och Malmö samt familjehem. Vi erbjuder även öppenvård i vissa städer runt om i landet.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi kan erbjuda stöd i distansstudier.

 • Behandling/Insatslängd

  3-8 månader

 • Konsulter

  Vid behov har vi möjlighet att ta hjälp av olika konsulter så som psykologer och läkare.

 • Handledning

  Har extern handledare till personalgruppen 1 gång/månad

 • Kommunikation/Avstånd

  20 minuter ifrån Enköping, 30 min ifrån Västerås med bil.

Nämndemansgården Idagården HVB

 • Pojkar 16-18 år
 • Män 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-12-03
Nämndemansgården Idagården HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida