Logo
 • image5.png
 • image2.png
 • image3.png
 • image4.png

Hemstaden i Sverige AB

 • Pris

  Kontakta oss för prisuppgifter.

 • Antal platser/Boendeform

  20 lägenheter med självhushåll.

 • Främmande Språk

  Ja, tillgång till tolkar.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi erbjuder Skyddat boende, stödboenden, med individuellt anpassat upplägg. Vi har erfaren och välutbildad personal. Våra lägenheter ligger i attraktiva områden i centrala delar av Jönköping. Vi erbjuder möjligheter till gemensamma aktiviteter, socialt umgänge och andra sysslor. Persona Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljningsrapport månadsvis.

 • Utslussning/Eftervård

  Sker i samråd med uppdragsgivaren.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi hjälper/stöttar klienten i att komma igång med skola, kursverksamhet eller dylikt.

 • Sysselsättning

  Vi har ett brett nätverk inom näringslivet i regionen och kan vara behjälpliga att snabbt lösa sysselsättning som är anpassad efter klienten.

 • Behandling/Insatslängd

  Bestäms i samråd med uppdragsgivaren.

 • Inskrivningsförfarande

  Sker i samråd med uppdragsgivaren.

 • Organisation/Personal

  Psykiatrisjuksköterska, behandlingspedagoger. Tillgång till psykolog och arbetsterapeut vid behov.

 • Konsulter

  Vid behov har vi tillgång till konsulter.

 • Fortbildning

  Vår personal får regelbundet relevant utbildning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Buss, tåg och flyg.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Vid placering av klienter på skyddat boende utför vi risk/farlighetsbedömningar enligt önskemål. Vi använder följande bedömningsverktyg: FREDA, PATRIARK och SARA.

Hemstaden i Sverige AB

 • Box 48
  566 21 Habo
  070-108 15 15
 • info@hemstadenab.se
  www.hemstadenab.se
 • Org-nr: 559175-4345
 • Kontaktperson
 • Jonas Göransson
  070-108 15 15
  jonas@hemstadenab.se
 • Torbjörn Karlsson
  073 - 349 10 40
  torbjorn@hemstadenab.se
 • Män 21-70 år
 • Kvinnor 21-70 år
 • Mamma/Barn 21 år-
 • Pappa/Barn 21 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 21 år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 21 år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-05-15
Hemstaden i Sverige AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida