Attendo AB Treklövern

 • Pris

  Individuellt utifrån behov. Ring för prisuppgift.

 • Antal platser/Boendeform

  9 platser - lugnt boende i småstadsmiljö.

 • Främmande Språk

  Engelska, Albanska.

 • Ramavtal

  Utsluss/eftervård:
  Göteborgsstad
  Ale kommun
  Härryda kommun
  Alingsås Kommun
  Lilla Edets kommun
  Kungsbacka kommun
  Mölndals kommun
  Partille kommun
  Öckerö kommun
  Kungälv kommun
  Stenungsund kommun
  Tjörn kommun

 • Verksamhetsbeskrivning

  Treklöverns övergripande mål är att skapa ett genomtänkt boende/utslussning för klienten/brukaren i samhället i rätt takt och på rätt sätt tillsammans med uppdragsgivaren. Detta skall ske i samråd med klient/brukare, anhöriga och med uppdragsgivare genom en individuell dokumenterad vårdpla Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning gentemot uppdragsgivare enligt överenskommelse. Intern uppföljning en gång per månad.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning görs tillsammans med uppdragsgivaren. Exempel på detta kan vara att en brukare börjar med att vara i sitt boende i hemkommunen en kortare vistelse och sedan återvänder till Treklövern. Fungerar det bra så utökas tiden i brukarens boende. Vidare kan en plan göras för fortsatt ko Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjligheter finns att studera på Lärcenter i Falköping som har ett rikt utbud på utbildningar.

 • Sysselsättning

  Följande gemensamma aktiviteter kan vi erbjuda beroende på önskemål, samt i samråd med uppdragsgivare och patienter/brukare: Teater, bio, hantverk, fågelskådning, körsång, promenader i stadsbebyggelse och på Mösseberg/Ålleberg, bowling, tennis, bordtennis, innebandy och gymnastik, vintersp Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Cirka 6 månader och uppåt.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakta Fredrich Persson, tel 073-753 32 08, mejl: mail@treklovern.info för mer information.

 • Organisation/Personal

  Personalen är en mycket viktig del för kvalitén i verksamheten. Utbildning och erfarenhet hos vår personal är vägledande i rekryteringen. Kontinuerlig utbildning av personalen är lika viktigt. Personalens utbildningar är specialutbildad sjuksköterska inom psykiatri, utbildade skötare som h Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker/neurolog och psykolog efter behov och önskemål.

 • Handledning

  Extern personalhandledning var fjärde till sjätte vecka.

 • Samverkan

  Hög grad av samverkan mellan landsting, kommun och vårdgivare. Regelbundna behandlingsmöten och rapporteringar.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vårt ledningssystem och systematiska kvalitetsarbete baseras enligt (SOSFS 2011:9), som har trätt i kraft den 1 januari 2012. Vårt systematiska förbättringsarbete och hantering av avvikelse baseras på våra riskanalyser, egenkontroll, klagomål och synpunkter. Rapporteringsskyldighet sker en Läs mer...

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning för personalen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Falköping har ett attraktivt geografiskt läge och är känt för sina goda kommunikationer. I och med sitt centrala läge utmed Västra stambanan är restiden med tåg till Göteborg endast 1 timma och till Stockholm 2,5 timma. Med Jönköpingsbanan nås Jönköping på 45 minuter. Med bil/buss nås mång Läs mer...

 • Referenser

  Lena Tordenbom, Förvaltartjänst Göteborg Stad, 0706-791096.
  Evelina Andersson, Majorna-Linné Göteborgs stad.

Attendo AB Treklövern

 • Män 30 år-
 • Kvinnor 30 år-
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2019-07-02
Attendo AB Treklövern

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida