Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image1.jpeg

Diemo AB Ryttargården

 • Pris

  4100kr-4800kr/dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  10 platser.

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Nya ramavtal är under bearbetning då vi bytt målgrupp, de gamla ramavtalen är därmed inaktuella.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ryttargårdens målgrupp är barn och ungdomar i åldern 14-18 år. Vi tar emot barn och ungdomar som exempelvis vistas i olämpliga miljöer, har bristande skolgång, dysfunktionella hemförhållanden, som utsätter sig för risker och riskmiljöer och/eller avviker från hemmet under längre perioder. Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Diemo arbetar i enighet med SOSFS 2011:9. Vi genomför årliga egenkontroller, löpande riskbedömningar och utreder avvikelser samt synpunkter och klagomål. Utvärdering sker även genom kvalitetsindex via SSIL. Resultatet publiceras på vår hemsida.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har möjlighet att erbjuda utsluss i exempelvis familjehem, eller lägenhet.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi samverkar med kommunala skolor och friskolor.

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder ett stort utbud av aktiviteter för att ungdomen ska få prova på och lära sig något nytt. Vi har också många roliga förstärkningsaktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingens längd anpassas utifrån ungdomens individuella behov och önskemål.

 • Inskrivningsförfarande

  Föreståndare Gunilla Karlsson är ansvarig för inskrivning av ny ungdom på Ryttargården. Inför varje inskrivning i HVB-hemmets verksamhet gör föreståndaren en lämplighetsbedömning mellan ungdomens behov och verksamhetens förutsättningar, utifrån vad som finns reglerat i 3 kap 3 § i Socialst Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Diemo har sitt säte Norrtälje. Vi har utbildade socionomer, beteendevetare, barn- och ungdomsvetare, socialpedagoger, behandlingsassistenter, behandlingspedagoger, ART-instruktörer, miljöterapeut och fritidsledare. Utöver finns även utbildning i MI och Hot och våld.

 • Konsulter

  Vi har leg psykologer/psykiatriker på konsultbasis vid önskan om psykologbedömning, neuropsykiatrisk utredning, traumautredning etc. Vi har också möjlighet att genomföra ADDIS Ung genom extern resurs.

 • Handledning

  Vår arbetsgrupp har löpande extern metod- och ärendehandledning.

 • Samverkan

  Vi eftersträvar alltid att ha en nära kontakt och samverkan med ungdomarnas nätverk.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  På Diemo pågår det ständigt arbete med systematiskt kvalitetsledningsarbete. Målet är att uppfylla krav från myndigheter och uppdragsgivare, för att kunna leverera en trygg och säker vård med hög kvalitet. Diemo arbetar i enighet med SOSFS 2011:9. Vi arbetar miljömedvetet och klimatsmart.

 • Fortbildning

  All personal genomför löpande fortbildning i vår behandlingsmetod KOBTIVA samt i Hot och Våld, KBT, ART, Återfallsprevention, dokumentation och läkemedelshantering.

 • Kommunikation/Avstånd

  Ryttargården HVB är beläget i vackra Roslagen i orten Finsta, som ligger mellan Norrtälje och Rimbo, i Norrtälje kommun. Ryttargården ligger cirka 45 minuter från Stockholm, Uppsala och Arlanda.
  Vid placering erbjuder vi kostnadsfri hämtning av barn/ungdom.

 • Referenser

  Referenser för Diemo verksamhet finns från ett flertal kommuner.

 • Övrigt

  Diemo arbetar även med att rekrytera, utreda och handleda familjehem och jourhem runt om i Sverige! Tillstånd från IVO att bedriva jour- och familjehemsvård finns.

Diemo AB Ryttargården

 • Vegagatan 1
  761 32 Norrtälje
  020-211 500
 • lisette@diemo.se
  Diemo.se
 • Org-nr: 556772-2789
 • Kontaktperson
 • Sussie Källström
  0727-36 50 09
  Sanna@diemo.se
 • Gunilla Karlsson
  ‭0733-366 20 71‬
  Gunilla@diemo.se
 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-08-21
Diemo AB Ryttargården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida