Logo

Freja Omsorg AB

 • Pris

  Enligt överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  I dagsläget har vi lediga platser i Uppsala län, Stockholms län, Gävleborgs län och Västmanlands län i form av jour- och familjehem, förstärkta familjehem, kontaktfamiljer samt skyddat boende i olika boendeformer beroende på behov och problematik.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med ett flertal kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi samarbetar med ett flertal familjehem i vilka vi erbjuder; konsulentstödd jourhemsvård, konsulentstödd familjehemsvård, förstärkt familjehemsvård och kraftigt förstärkt familjehemsvård med eller utan behandling samt kontaktfamiljer. Vi erbjuder även skyddat boende. Våra skyddsplaceri Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har vi möjlighet att anpassa utslussing/eftervård för ungdomar och vuxna i form av bredvidboende i familjehem eller träningslägenhet. Utslussningen/eftervården anpassas utifrån klientens behov och i nära samarbete med uppdragsgivaren.

 • Organisation/Personal

  Freja Omsorg har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar enligt BBIC (barnets behov i centrum). Inom vår organisation finns erfarenhet av arbete på förskola, skola, HVB-hem, SiS, olika typer av boenden för unga kriminella i många fall med missbruksproblematik samt boende för b Läs mer...

 • Handledning

  Intern och extern handledning en till fyra gånger i månaden utifrån uppdragets behov.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Freja Omsorg använder SecuraNova journalsystem, ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra boendes behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter plac Läs mer...

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

Freja Omsorg AB

 • Pojkar år-
 • Flickor år-
 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-07-30
Freja Omsorg AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida