Logo
 • image1.jpeg
 • image3.jpeg
 • image4.jpeg
 • image5.jpeg
 • image6.jpeg
 • image7.jpeg
 • image8.jpeg

Venöhus

 • Pris

  Ges vid förfrågan om placering.

 • Antal platser/Boendeform

  6 stycken platser.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Västerås kommun, Gävle Kommun, Forshaga kommun, Norbergs kommun, Söderhamns kommun, Skåne.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Hit är flickor mellan 13 och fram till den dagen de fyller 18 år välkomna till oss. Vi tar emot flickor från hela landet. Venöhus är unikt på flera sätt. Dels är det bara kvinnlig personal som jobbar hos oss. Detta för att tjejerna ska kunna slappna av i sin hemmiljö även om de bär med Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vad kan ni som socialtjänst förvänta er av oss? * Regelbunden kontakt med ungdomens kontaktperson och med föreståndare vid behov. * Att ungdomen tilldelas en kontaktperson som hon har regelbundna enskilda samtal och enskilda aktiviteter tillsammans med. * Kartläggningsfas på ca. 3-4 v Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Venöhus stöttar ungdomen och dess nätverk i behandlingskontakter under en utslussningsperiod och erbjuder självklart överföring och inskolning till eventuell efterföljande placering.

 • Skola/Kursverksamhet

  En fungerande skolgång är en viktig skyddsfaktor för att utvecklas till en självständig och välfungerande individ. Vi har ett nära samarbete med flera skolor i närområdet och erbjuder under inskolningsfasen personalnärvaro i skolan för att hjälpa till att integrera ungdomen i skolverksamh Läs mer...

 • Sysselsättning

  Venöhus arbetar utifrån ett helhetstänk där både kropp och själ behöver tas om hand. Förändringsarbetet på Venöhus grundar sig på evidensbaserade metoder inom fysisk träning och djurunderstödda aktiviteter. Ungdomarna har möjlighet att rida för utbildad och erfaren ridlärare vid flera ti Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Placeringstid 3 månader upp till 12 månader som vid behov förlängs. För att vi ska kunna jobba konstruktivt för att en förändringsprocess ska komma till stånd och vara varaktig är vår rekommendation en placering på minst 6 månader, beroende på flickans problematik. För goda placeringsresu Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Vid intresse av plats på Venöhus förs en dialog mellan placeringsansvarig och placerande socialtjänst för att göra en lämplighetsbedömning utifrån ungdomens behov och verksamhetens inriktning, kompetens, arbetsmetoder, samt befintlig ungdomsgrupp. Då vi är överens med placerande socialtj Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Venöhus har en mindre personalgrupp med tätt samarbete. Samtlig fast personal har minst 2-årig eftergymnasial utbildning med inriktning socialt arbete, behandlingspedagogik, socialpedagogik, beteendevetenskap eller pedagogik. I personalgruppen finns socionomer, beteendevetare, behandlingsp Läs mer...

 • Konsulter

  Venöhus har ett upparbetat samarbete med terapeuter på Relationsmottagningen i Linköping, samt med Capio i Motala. Vid behov av extern samtalskontakt för ungdomar tas nödvändiga kontakter för detta ändamål. Vi samarbetar även med Kulltorps Islandshästar dit ungdomarna har möjlighet att Läs mer...

 • Handledning

  Personalgruppen har regelbunden extern handledning.

 • Samverkan

  Venöhus har ett samverkansavtal med Bildningskontoret i Motala kommun för att ungdomen skolplaceras utifrån dess individuella behov. Vi samverkar även med ett närliggande gym.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Venöhus har ett ständigt pågående värdegrundsarbete och förbättringsarbete inom de ramar som finns för verksamheten och satsar på vidare kompetensutveckling både utifrån den enskilda medarbetarens och verksamhetens behov. Vårt ledningssystem innefattar bland annat att vi fortlöpande följe Läs mer...

 • Fortbildning

  Samtlig personal är utbildade i MI. Personal deltar i handledning.
  Utbildning och handledning för personalen sker fortlöpande för att dels höja kompetensen, dels utveckla verksamheten ytterligare för att på så sätt ligga i framkant vid bemötande av våra flickor.

 • Kommunikation/Avstånd

  Venöhus ligger i Klockrike, 9 km från Borensberg, 24 km från Linköping, 23 km från Motala. Man kan nå Klockrike via buss från flera destinationer.

 • Referenser

  Vid förfrågan kan vi lämna ut kontaktuppgifter till socialsekreterare som för närvarande har en placering hos oss. Detta för att du som letar placering, alltid ska få en aktuell referens att prata med.

Venöhus

 • Flickor 13-17 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2023-09-18
Venöhus

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida