Logo

Kronangruppen Familjehem

 • Pris

  Pris enligt överenskommelse.

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med flera leverantörer.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Kronangruppen arbetar med konsulentstödd familjehemsvård, skyddat boende, öppenvård och HVB. Ett konsulentstött familjehem innebär många gånger en tryggare och stabilare placering för den unge. Detta då familjehemmen får kontinuerligt stöd och handledning av våra erfarna familjehemskonsule Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering sker per halvårs basis. Uppföljningsrapporter skickas månadsvis.

 • Skola/Kursverksamhet

  Upparbetade gedigna samarbeten med skolor.

 • Sysselsättning

  Kan erbjuda praktik och andra sysselsättningsformer.

 • Behandling/Insatslängd

  Beroende på ärendets karaktär.

 • Inskrivningsförfarande

  Enligt systematiskt kvalitetsledningsarbete, SOSFS 2011:9

 • Organisation/Personal

  Socionomer, beteendevetare och behandlingsassistenter.

 • Handledning

  Regelbunden extern handledning.

 • Samverkan

  Upparbetade samarbeten med näringsliv, skola, vård.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Enligt systematiskt kvalitetsledningsarbete, SOSFS 2011:9

 • Fortbildning

  Löpande.

 • Referenser

  Referenser ges vid begäran.

Kronangruppen Familjehem

 • Kronangruppen AB   Box 7011
  192 07 Sollentuna
  010-209 30 40
 • kontakt@kronangruppen.se
  kronangruppen.se
 • Org-nr: 559097-2070
 • Kontaktperson
 • Zoran Tomic
  070-0929442
  zoran@kronangruppen.se
 • Mikael Håkansson
  073-815 37 77
  mikael.hakansson@kronangruppen.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Mamma/Barn 0-65 år
 • Pappa/Barn 0-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 15 år-
 • Fysiska funktionshinder
 • Par 18 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-10-10
Kronangruppen Familjehem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida