Logo
 • image5.jpg
 • image2.png
 • image6.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image1.jpg

Gårdsjön HVB

 • Antal platser/Boendeform

  Helt nystartat Hvb med plats enligt tillståndet för 10 st

 • Främmande Språk

  Engelska, Polska, Romani, Arabiska, Bulgariska, Dari, Persiska, Tigrinja, Albanska

 • Ramavtal

  Vår koncern har ramavtal med Skåne, Kronoberg och Halland samt med ytterligare 118 kommuner

 • Verksamhetsbeskrivning

  Gårdsjön Hvb riktar sig till flickor mellan 14-19 år. Gårdsjön Hvb är vackert beläget mellan två sjöar i Ryd som ligger mittemellan Karlshamn och Tingsryd.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning utförs enligt journalsystemet infosoc. Vi använder oss av SSIL:s kvalitetsindex. Möte med socialtjänsterna minst var sjätte vecka. Månadsrapporter skickas 1 gång/mån.
  Regelbundna Apt och behandlingskonferanser.

 • Utslussning/Eftervård

  Utformas individuellt utifrån socialtjänstens behov. Vi kan t ex utforma ett kontaktmannaskap efter utskrivning från Gårdsjön där flickan kan bo i egen lägenhet som vi har tillgång till. Vi kan även erbjuda samtal med vår psykoterapeut i eftervårdssyfte efter utskrivning

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har samarbete med kringliggande grundskolor och gymnasium.

 • Sysselsättning

  På Gårdsjön har vi hästar och andra djur som vi dagligen jobbar med. Då naturen ligger inpå knuten så är det bara fantasin som sätter gränser på vad man kan hitta på i friluftsväg. Vi har även stora utrymmen inomhus som inbjuder till pysselverksamhet, matlagningskurser, biljard, måleri och Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Beroende på uppdragsgivaren
  Vi kan med hjälp av vår psykolog göra psykologutredningar efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

 • Inskrivningsförfarande

  Direktkontakt med placeringsansvarig. I samband med inskrivningen så har flickan tre kartläggningssamtal med vår terapeut.

 • Organisation/Personal

  Apelgårdens Hvb i Blekinge Ab grundades år 2002. Gårdsjön Hvb som ingår i koncernen startade under hösten 2019. Verksamhetschefen har mångårig erfarenhet som chef inom Hvb-verksamheter. Vår behandlingspersonal har utbildning såsom socionom, beteendevetare, behandlings- missbrukspedagog, Läs mer...

 • Handledning

  Både personal och verksamhetschef får handledning. Verksamheten har sin handledning tillsammans med våra andra verksamhetschefer från våra andra Hvb.

 • Samverkan

  Vi deltar kontinuerligt på Hvb-dagar runt om i Sverige där vi knyter kontakter och byter erfarenheter med andra Hvb-hem och socialtjänster. Vi har regelbundna samverkansmöten med skolorna där våra ungdomar går och har ett väl upparbetat samarbete med små och stora företag i kommunen där vå Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett kontinuerligt kvalitets -och miljöarbete.

 • Fortbildning

  Behandlingspersonal och verksamhetschefer har kontinuerlig fortbildning inom olika fokusområden. I år inom koncernen har fokus för behandlingspersonalen varit på CPU I/HAP, SARA, PATRIARK samt hot & våld. Våra verksamhetschefer har genomgått UGL-utbildning

 • Kommunikation/Avstånd

  Gårdsjön ligger i Rimshult mellan Karlshamn och Tingsryd. Vi erbjuder alltid hämtning av socialsekreterare från stationen i Ronneby/Karlshamn/Växjö eller flygplatsen i Kallinge/Ronneby/Växjö.

Gårdsjön HVB

 • Flickor 14-19 år
 • Kvinnor 18-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2020-02-14
Gårdsjön HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida