Logo
 • image1.jpg
 • image2.JPG
 • image3.png
 • image4.JPG
 • image5.JPG
 • image6.JPG

Vårsol Stödboende

 • Antal platser/Boendeform

  11 platser i lägenheter. Ungdomarna bor i egna lägenheter.

 • Ramavtal

  SKL Stödboende 2017

 • Verksamhetsbeskrivning

  Stödboende för ungdomar 16-20 år som behöver stöd i sin vardag. Vi tar emot barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation, barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik samt barn och unga som kommit som ensamkommand Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Kontinuerlig utvärdering av verksamheten enligt rutiner och riktlinjer.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vid nyplacering upprättas en handlingsplan för skolgång. Hög prioritet på fungerande skolgång eller annan sysselsättning eftersom vi vet att det är en skyddsfaktor för ett självständigt liv med minskad ohälsa.

 • Sysselsättning

  Hjälpa ungdomarna till en aktiv fritid samt timanställningar/praktik under helger och lov.

 • Behandling/Insatslängd

  Personalen på Vårsol Stödboende har lämpliga utbildningar och vidareutbildningar för målgruppen; Aggression Replacement Training (ART), Motiverande intervju (MI) och lågaffektivt bemötande är några av dessa. Vårsol erbjuder individanpassat stöd utifrån den unges behov. Insatsens längd sker Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Lämplighetsbedömning vid varje förfrågan och innan placering får ungdomen göra ett studiebesök på Vårsol. Under första månaden gör personalen en kartläggning av behovet av insats.

 • Organisation/Personal

  Samtlig personal har minst tvåårig eftergymnasial utbildning till behandlingspedagog. Personalen är tillgänglig dygnet runt. Sex personal, både manlig och kvinnlig personal.

 • Handledning

  Personalen har kontinuerligt extern handledning med leg. psykolog.

 • Samverkan

  Vi samverkar med vårdnadshavare/nätverk, skola, ungdomsmottagningen, arbetsgivare, vårdcentral, sociala nätverket m.fl.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kemikaliehantering, aktiva val för hållbar miljö, utökat system för återvinning och källsortering.

 • Fortbildning

  Grund för all personal ART, MI och lågaffektivt bemötande - vilken är en årligen återkommande utbildning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi finns på mindre än 5 minuters promenad från Centralstationen i Jönköping där både tåg och långfärdsbussar från olika bolag, t.ex. Swebus och Nettbuss, kör frekvent och erbjuder direktförbindelser. Jönköping Airport ligger på avstånd med 8 km från centrum, dvs 10 minuters bilväg till Vår Läs mer...

 • Referenser

  Eva Nilsson, Vaggeryds kommun, 0370 67 82 98, [email protected]
  Fler referenser kan lämnas på begäran.

Vårsol Stödboende

 • Pojkar 16-18 år
 • Flickor 16-18 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-09-09
Vårsol Stödboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida