Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpeg

Åkerby Skyddat Stödboende AB

 • Antal platser/Boendeform

  6-7 platser.

 • Främmande Språk

  Inom vår personalgrupp, finns det personal som är flerspråkiga - Turkiska, Kurdiska, Engelska och tolk kan anlitas vid behov.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Åkerby Skyddande boende, driver stödboende – mot skyddande/kontrollerade former. Hos oss på Åkerby har vi tillstånd, för hälsa & sjukvård, och inom ramen för – stödboendet för vuxna, inom frivilliga och självgående insatser. Åkerby skyddande stödboende, har ett samarbete med vertikal u Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har ständigt kontakt med myndigheten i vårt dagliga arbetet.
  Vi skickar månadsrapporter, till den närmaste handläggaren och har kontinuerlig inbokade uppföljningar och via telefonkontakt .

 • Utslussning/Eftervård

  Verksamheten kan vara behjälpliga och stödja i sökandet för en ny bostad efter.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har ett gott samarbete med närområdet förskolor/skolor, finns möjlighet för de medföljande barnen också. Det finns även möjlighet till olika vuxenstudier och hjälp på boendet, utifrån risk & skyddsbedömningar.

 • Sysselsättning

  Finns tillgängligt att vara deltagande i dem olika sysselsättningar, hos oss.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatserna beror på, efter insatstiden samt uppdragsgivaren beskrivning.

 • Inskrivningsförfarande

  Genom att kontakta vår verksamhetschefen.

 • Organisation/Personal

  Inom vår personalgrupp, är alla utbildade och har erfarenheter samt har dem kunskaperna mot denna målgruppen.
  Vår personal, jobbar dygnet runt, och finns alltid på plats, som stödjande stödpersoner.

 • Konsulter

  Vi har tillgång till externa konsulenter och vårdföretag: te x sjuksköterska,läkare samt professionella terapeuter, inom denna inriktande boendeinnehållet.

 • Samverkan

  www.vertikalutveckling.se

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Miljöpolicy finns / och skyddande kvalitets policy.

 • Övrigt

  Vi kan komma och hämta inom 24 timmar, inför en placering på vårt stödboendet.

Åkerby Skyddat Stödboende AB

 • Kvinnor 18-95 år
 • Mamma/Barn 18-95 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Gravida kvinnor 18-65 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-12-02
Åkerby Skyddat Stödboende AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida