Logo
 • image2.JPG
 • image4.JPG
 • image3.JPG
 • image1.JPG
 • image5.JPG

Sunnebogården

 • Pris

  Från 1800 per dygn

 • Antal platser/Boendeform

  19/Egna lägenheter, 1;or och 2;or med kök och dusch
  12 platser Stödboende Vuxna

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Finska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Verksamheten bedrivs utifrån en individuellt anpassad genomförandeplan enligt definitionen i ICF. Planen upprättas gemensamt med den boende, planen tar hänsyn till den boendes livs- och behovsområden. Utifrån genomförandeplanen upprättas en rullande veckoplanering som är grunden för person Läs mer...

 • Sysselsättning

  Boendet har tillgång till aktiviteter av olika slag. På boendet finns aktivitetsrum i form av ett rum för tv-spel och biljard, ett rum för film och bl.a ett träningskök. På gångavstånd finns en sjö med möjlighet till bad och fiske. Boendet har en båt för sommar utflykter och en skoter för Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Utbildning hos anställd personal:
  Behandlingsassistent
  Behandlingspedagog
  Undersköterska
  Socionom
  Sjuksköterska

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten arbetar utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

 • Kommunikation/Avstånd

  Noraström ligger på Höga Kusten, 35 km norr om Härnösand i Kramfors kommun
  Busskommunikation finns
  Närmaste butik ligger 2-300 meter från boendet

 • Referenser

  Härnösands Kommun

Sunnebogården

 • Män 21-65 år
 • Kvinnor 21-65 år
 • Sociala problem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
Senast uppdaterad: 2020-08-01
Sunnebogården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida