Bårsta Serviceboende

 • Antal platser/Boendeform

  Tolv (11). Nyproducerade Lägenheter mellan 36-55 kvm. Servicebostad enligt LSS 9.9

 • Främmande Språk

  Arabiska, turkiska, syrianska, spanska, ryska, polska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Med mångårig arbetsledande erfarenhet inom LSS och över 9 års arbetslivserfarenhet inom LSS Välkomnar vi Dig till ett trygg och högkvalitativt boende anpassad utifrån Dina behov och önskemål! Vårt koncept bygger på våra VÄRDERINGAR Meningsfullhet, Engagemang och Respekt i mötet med våra Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning av verksamhetens kvalité samt personalens kompetensutveckling sker enligt vårt ledningssystem för systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning för att säkerställa att klient tillgodoses individuella behov sker dagligen utifrån genomförandeplan samt bestämmelser med biståndshandl Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Rutin finns för inskrivning ny kund checklista.

 • Organisation/Personal

  Aqtio AB ser att personalen har en pedagogisk utbildning och omvårdnadsutbildning men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Personalen måste ha erfarenheter av tidigare arbete med aktuell målgrupp. Föreståndare Shamiram Carlsson har gedigen erfarenhet och utbildning inom aktuell må Läs mer...

 • Konsulter

  Finns vid behov och om verksamheter kräver det.

 • Handledning

  Kontinuerlig daglig handledning med verksamhetschefen samt extern handlening om behov finns.

 • Samverkan

  • Som vårdgivare skall vi identifiera de processer där samverkan behövs för att klient inte drabbas av vårdskada. • Det ska tydligt framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. • Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  För oss på Aqtio AB är Ditt välmående vårt fokus, därför är hög kvalitet viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten för att ge Dig en tryggare vardag! Vi har upprättat rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt. Vi använder oss av ett le Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Lugna naturbelägna bostadsområden c:a 15 minuters bussresa från Södertälje centralstation. – Resa med pendeltåg och bil från Södertälje till Stockholm tar c:a 35 minuter. – Fördelar med närhet till affärer, simhall, sporthall, gym, kulturutbud och kommunikationer samtidigt som den har Läs mer...

Bårsta Serviceboende

 • Kämpevägen 43
  151 51 Södertälje
  0762457834
 • info@aqtio.se
  www.aqtio.se
 • Org-nr: 559195-4408
 • Kontaktperson
 • Shami Carlsson
  0762457834
  shami.carlsson@aqtio.se
 • Män 18-100 år
 • Kvinnor 18-100 år
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2020-05-21
Bårsta Serviceboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida