Vårkullens HVB Sikagården

 • Pris

  5950 dygnsavgift

 • Antal platser/Boendeform

  8

 • Främmande Språk

  Engelska och spanska

 • Ramavtal

  Nej

 • Verksamhetsbeskrivning

  HVB-hem med egen friskola som riktar sig till barn och ungdomar med psykosociala svårigheter och/eller de vars ordinarie skola och boendeform inte lyckats med att möta deras behov. Personalen har stor vana vid att skapa en bra miljö för de klienter som har neuropsykiatriska funktionsvariat Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Aktivt kontaktmannaskap där den unges kontaktperson tillsammans med föreståndaren ansvarar för genomförandeplan, månadsrapportering, kontakt och möten med handläggare och vårdnadshavare samt individuell behandlingsplan för den unge.

 • Utslussning/Eftervård

  Huvudmål för Vårkullen HVB Sikagården är att arbeta mot att den unge ska komma tillbaka till den egna familjen alternativt familjehem och att den unge klarar sin skolgång.

 • Skola/Kursverksamhet

  Egen friskola där undervisningen är helt individanpassad. Eleverna har endera helt eget studierum eller studierum med max tre elever. Detta styrs av elevens individuella behov.

 • Sysselsättning

  Vårkullen HVB Sikagården erbjuder stor variation på fritidssysselsättning så som naturupplevelser, fiske, bad, cykling, golf, skidåkning, bollsporter, tennis m.m. Närhet till stora fritidsområden, idrotts anläggningar, skidbacke, gym, simhall m.m.

 • Behandling/Insatslängd

  Från 4 månader till tre år, årskurs 7 till 9.

 • Inskrivningsförfarande

  Placeringsförfrågan sker till föreståndare som gör en matchningsbedömning utefter den unges behov samt mot befintlig ungdomsgrupp. Om matchningsbedömningen svarar mot vad verksamheten kan erbjuda för trygg och säker vård ges möjlighet till studiebesök på boende och skola innan slutligt be Läs mer...

Vårkullens HVB Sikagården

 • Pojkar 13-17 år
 • Flickor 13-17 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Spelmissbruk
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-03-25
Vårkullens HVB Sikagården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida