Logo
 • image3.png
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image4.jpg

Framnäsgruppen AB

 • Pris

  För prisinformation vänligen kontakta verksamhetschef Lotta Åhlund 073-258 98 99
  För information gällande Familjehem kontakta föreståndare/enhetschef Ulrika Gustafsson 0790-630 580

 • Antal platser/Boendeform

  * Skyddat boende med egna lägenheter och självhushåll
  * Jour- och Familjehem samt Förstärkt Familjehemsbehandling

 • Främmande Språk

  Arabiska, Spanska, Persiska, Franska och Engelska.

 • Ramavtal

  Södermanlands Län, Gotlands Län och Vänersborgs och Uddevalla Kommun gällande skyddat boende.
  Familjehem SKL Kommentus STIC 2017

 • Verksamhetsbeskrivning

  Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer oavsett bakgrund. I våra boenden finns det möjlighet för placering av både små och stora familjer i behov av skydd. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder utöver boende även stöd i form av bland annat samtal och hjälp med myndigh Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplan upprättas utifrån vårdplan och uppföljning sker enligt rutin. Rapporter sker månadsvis och vid avslut till ansvarig handläggare.

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet för våra placerade till egna utslusslägenheter och eftervård enligt överenskommelse. Vi är behjälpliga att hitta lämpligt boende, söka utbildning och arbete efter placeringen.

 • Skola/Kursverksamhet

  Det finns etablerade kontakter med lokala skolor och förskolor.

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder barnaktiviteter och sysselsättning av olika slag.

 • Behandling/Insatslängd

  Utifrån individuell vårdplan.

 • Inskrivningsförfarande

  Lämplighetsbedömning vid placeringsförfrågan. Inskrivning och riskscreening vid mottagandet

 • Organisation/Personal

  Vår personal har lång erfarenhet av att hjälpa människor i utsatta situationer. På boenden arbetar både kvalificerade boendestödjare och terapeuter. Personalen har spetskompetens inom områden som familjevåld, missbruk, stöd till barn som bevittnat våld och personsäkerhet. Verksamheterna är Läs mer...

 • Konsulter

  Det finns möjlighet att anlita externa konsulter i nätverket med särskild spetskompetens vid behov.

 • Handledning

  All personal får kontinuerligt extern handledning inom respektive fält.

 • Samverkan

  Samverkan med samtliga berörda parter i ärendena är en grundförutsättning för vårt arbete och måluppfyllelse.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL.

 • Fortbildning

  Samtlig personal får möjlighet till löpande fortbildning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Goda kommunala transporter finns och verksamhetens egna fordon och personal är tillgängliga dygnet runt.

 • Övrigt

  Framnäsgruppen arbetar för ett helhetskoncept och kan på uppdrag av uppdragsgivaren bl a utföra strukturerade riskbedömningar: Patriark, SARA, SAM, HCR-20, Triage och Trap-18, trappansamtal, samspelsutredningar, specialpedagogisk verksamhet och sociala intensivutredningar.

Framnäsgruppen AB

 • Tulegatan 27
  113 53 Stockholm
  087552680
 • info@framnasgruppen.se
  www.framnasgruppen.se
 • Org-nr: 556649-0420
 • Kontaktperson
 • Lotta Åhlund
  073-258 98 99
  lotta.ahlund@framnasgruppen.se
 • Familjehem Ulrika Gustafsson
  0790630580
  ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se
 • Pojkar 6-18 år
 • Flickor 6-18 år
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-10-22
Framnäsgruppen AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida