Zami i Mellansverige AB

 • Pris

  1860:-/person och dygn.

  Placering utomlands möjlig

 • Antal platser/Boendeform

  Radhus, 106-116kvm med tre sovrum i varje radhus så möjlighet att placera 3-6 personer/radhus.

  Lägenheter 2rok 45-70kvm 1-2 placeringar/lägenhet.  Placering i familjehem.

  Möjlighet att placera utomlands finns med sex platser(för närvarande inte möjligt pga Corona).

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Enköping

 • Verksamhetsbeskrivning

  Litet familjeföretag som tillhandahåller förstärkt familjehem, stödboende i lägenheter och radhus för t.ex skydds-, utsluss-, familjeplaceringar.
  Samtliga bostäder i Surahammars kommun.
  24h jourtelefon

 • Utslussning/Eftervård

  bostadsgaranti inom 24 månader

 • Kommunikation/Avstånd

  Samtliga lägenheter ligger i nära anslutning till lokal kollektivtrafik.

 • Referenser

  Referent
  Zanna Reyes
  Handläggare Socialtjänsten i Borlänge kommun
  Tel:0243-74903
  Magnus Andre
  Handläggare Svenska Skyddsplaceringar
  Tel:070-830 26 41

Zami i Mellansverige AB

 • Pojkar 15-18 år
 • Flickor 15-18 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn 1-99 år
 • Pappa/Barn 1-99 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 18-99 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Par 18-99 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2022-04-15
Zami i Mellansverige AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida