Logo
 • image1.jpg

Nytida Öppenvård/Stödboende

 • Pris

  Ramavtal eller enligt individavtal

 • Verksamhetsbeskrivning

  Öppenvård Våra öppenvårdsinsatser kan kombineras med andra insatser som Nytida erbjuder inom ramen för socialtjänstlagen, såsom jour-och familjehem samt stöd- eller träningsboende. Vi kan på ett flexibelt sätt erbjuda exakt den insats som efterfrågas och på så sätt komplettera kommunens e Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning sker med placerande kommun enligt önskemål

 • Utslussning/Eftervård

  Vi kan erbjuda möjlighet till utslussning

 • Sysselsättning

  Vi har bra samarbeten med både skolor och praktikplatser.

 • Behandling/Insatslängd

  Uppdragets längd varierar utifrån den enskildes unika situation och behov

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt sker direkt med verksamheten eller initialt med placeringssamordnare. Studiebesök planeras enligt överenskommelse. Vid placering i stödboende görs alltid en matchning och en lämplighetsbedömning inför inskrivningsbeslut.

 • Organisation/Personal

  Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg, flera har också hög Läs mer...

 • Handledning

  Via vår utbildningsorganisation Lära kan medarbetarna, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning. Vid en handledning medverkar alla medarbetare, inklusive verksamhets- och gruppchefer. En handledning pågår som regel under en begränsad tid, ofta med ett antal tr Läs mer...

 • Samverkan

  Vi samverkar med hälso- och sjukvården, barn- och vuxenpsykiatri och habilitering.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamhetschefen är ansvarig för kvaliteten på sin verksamhet, men varje medarbetare har ansvar och skyldighet att bidra till kvalitetsarbetet. Allt kvalitets- och hållbarhetsarbete, där även miljö ingår, utgår från gällande lagar och föreskrifter, våra policyer och styrdokument för kvali Läs mer...

 • Fortbildning

  Nytida har en egen utbildningsorganisation som heter Lära. Här erbjuds internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, Läs mer...

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran

 • Övrigt

  Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsned¬sättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår v Läs mer...

Nytida Öppenvård/Stödboende

 • Evenamngsgatan 21
  171 29 Solna


 • www.nytida.se
 • Kontaktperson
 • Annica Tollebäck
  070-849 01 95
  annica.tolleback@nytida.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2021-09-14
Nytida Öppenvård/Stödboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida