Logo
 • image7.jpg
 • image9.jpg
 • image11.jpg
 • image8.jpg
 • image1.jpg
 • image6.jpg
 • image10.jpg
 • image5.jpg
 • image2.jpg
 • image12.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg

Nytida Gylleby

 • Pris

  Ramavtal eller individavtal

 • Antal platser/Boendeform

  Verksamheten bedrivs i moderna lokaler med lägenheter i god standard, och det finns sammanlagt 40 platser. Alla boende får eget rum med hygienutrymme och egen uteplats. Miljön är tillrättalagd för personer med rörelsehinder, och hela verksamheten är på markplan. Utöver detta finns ett fler Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Nytida Gylleby behandlingshem erbjuder behandling och omsorg för kvinnor och män med psykisk ohälsa, missbruk och samsjuklighet från 21 år och uppåt. Vi försöker vara behjälplig med transport i samband med placering. På behandlingshemmet finns två enheter, och det är behovet av stöd och h Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Planering av utslussning eller hemflytt sker i samråd med placerande enhet. Placeringar görs i samarbete med handläggare inom olika myndigheter såsom socialtjänsten, migrationsverket, kriminalvården eller landstinget.

 • Behandling/Insatslängd

  De metoder som erbjuds i tillägg till medicinsk behandling är bland annat: - KBT - ESL - IPT-k - MRT - Återfallsprevention - ADL-träning All personal arbetar med beteendeförändring och rehabilitering utifrån MI (motiverande samtal). Vid ankomst upprättas en genomförandeplan utifrån Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt sker direkt med verksamheten eller initialt med placeringssamordnare. Studiebesök. Enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.

 • Organisation/Personal

  På Nytida Gylleby finns ett fyrtiotal medarbetare med olika funktioner och kompetenser. Samtliga medarbetare ska ha relevant utbildning för sin funktion. Teamarbete är en central del av arbetet på behandlingshemmet, och vi ställer höga krav på oss själva i engagemanget för den boendes åter Läs mer...

 • Handledning

  Via vår utbildningsorganisation Lära kan medarbetarna, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning. Vid en handledning medverkar alla medarbetare, inklusive verksamhets- och gruppchefer. En handledning pågår som regel under en begränsad tid, ofta med ett antal tr Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamhetschefen är ansvarig för kvaliteten på sin verksamhet, men varje medarbetare har ansvar och skyldighet att bidra till kvalitetsarbetet. Allt kvalitets- och hållbarhetsarbete, där även miljö ingår, utgår från gällande lagar och föreskrifter, våra policyer och styrdokument för kvali Läs mer...

 • Fortbildning

  Nytida har en egen utbildningsorganisation som heter Lära. Här erbjuds internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, Läs mer...

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid begäran

 • Övrigt

  Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsned¬sättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår v Läs mer...

Nytida Gylleby

 • Män 21 år-
 • Kvinnor 21 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2020-10-06
Nytida Gylleby

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida