Logo
 • image1.jpeg
 • image2.jpeg
 • image3.jpeg

Kraftaverk AB

 • Pris

  Från den 1/11-2022, 3100 kr/dygn för ej ramavtalskunder.
  LVM P:27 3300kr/dygn.
  Fastställd egenavgift fråndrages.

 • Antal platser/Boendeform

  21 st platser fördelade på fyra våningar.
  Klienterna har egna rum, delar toalett och dusch.

 • Ramavtal

  Finns

 • Verksamhetsbeskrivning

  Individanpassad behandling för män i åldern 21 -65 år, med missbruksproblematik och med eventuella samtida psykosociala eller neuropsykiatriska diagnoser. Behandlingen baseras på KBT och en individuell varsamt anpassad 12 stegsbehandling. Vi lägger stort fokus på att stötta klienten i det Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Enkät skickas till remittent efter avslutad behandling.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi eftersträvar alltid utsluss tillsammans med hemkommunen. Eftervård erbjuds och gör individuellt.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi motiverar och hjälper klienten till studier.

 • Sysselsättning

  Vi motiverar och hjälper klienten till sysselsättning i form av praktik eller jobb.

 • Behandling/Insatslängd

  3 -6 månader eller längre.

 • Kommunikation/Avstånd

  God kommunikation med tåg, buss eller bil. Vi hjälper även till med transporter.

Kraftaverk AB

 • Män 21-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • ADHD
Senast uppdaterad: 2024-04-03
Kraftaverk AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida