Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg

Villa Leva

 • Pris

  Från den 29/9 -2021, 2550 kr/dygn för ej ramavtalskunder.
  Fastställd egenavgift fråndrages.

 • Antal platser/Boendeform

  13 platser slutenvård, 6 öppenvård.

 • Ramavtal

  Alingsås kommun Avesta kommun Bodens kommun Borgholms kommun Borlänge kommun Botkyrka kommun Bräcke kommun Danderyds kommun Ekerö kommun Eksjö kommun Essunga kommun Fagersta kommun Falköpings kommun Falu kommun Gagnefs kommun Gislaveds kommun Gnosjö kommu Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Kvinnobehandlingen Leva är ett litet och personligt 12-stegs behandlingshem som välkomnar vuxna kvinnor, över 18 år, med missbruks- eller beroendeproblem. Till oss kommer kvinnor som behöver behandling för sitt missbruk. Många kvinnor har också varit utsatta för övergrepp eller levt i dest Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har ett kvalitets- och ledningssystem enligt Socialstyrelsens förordning. Det innebär att vi har ett system för planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten och att vi arbetar aktivt för att upprätthålla kvaliteten.

 • Behandling/Insatslängd

  HVB SoL 7 kap. 1 § p. 1, LVU, LVM, §27

 • Organisation/Personal

  Vår personal är utbildad på beroendepersonligheten och beroendeprocessen. All tillsvidare anställd personal är utbildad i MI vilket är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som systematiskt tillämpas. Personalen får regelbunden handledning.

Villa Leva

 • Flickor 18 år-
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
Senast uppdaterad: 2022-09-23
Villa Leva

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida