Logo
 • image1.png
 • image2.jpeg
 • image3.png

Svea Boende AB

 • Antal platser/Boendeform

  Svea Boende erbjuder stödboende i Stockholm och Malmö samt jour-och familjehem över hela mellersta Sverige.

 • Främmande Språk

  Svenska, engelska, tyska, dari, somaliska, persiska och kurdiska.

 • Ramavtal

  Svea Boende är upphandlade i flera ramavtal från kommuner över hela Sverige, för specifika ramavtal, välkommen att kontakta oss.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi på Svea Boende arbetar för att erbjuda barn, unga och familjer trygga hem. Svea Boende brinner för den enskilda människan, liten som stor, och satsar på goda främjande relationer för att det ska bli en sån hållbar och livsförändrande insats som möjligt. Vi tillhandahåller akutboende Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  I varje ärende följs den enskilde av sin kontaktperson eller av familjehemskonsulent, personal från Svea boende är med vid placeringsstart och vid uppföljningsmöten. Vården sker utifrån upprättad genomförandeplan. Svea Boende är med hela vägen, från början till slut och strävar alltid efte Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Träningslägenhet och individuellt anpassad öppenvårdsinsats.

Svea Boende AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Mamma/Barn
 • Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • HBTQI
Senast uppdaterad: 2024-04-18
Svea Boende AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida