Logo
 • image1.jpg

Stiftelsen Bergslagsgårdar Mejeriet

 • Pris

  Enligt överenskommelse

 • Antal platser/Boendeform

  Mejeriet är ett kollektivt boende med 11 platser för kvinnor över 18 år med eller utan medföljande barn som är utsatta för våld eller hot om våld.

 • Främmande Språk

  Engelska. I viss mån arabiska.

 • Ramavtal

  Ja

 • Verksamhetsbeskrivning

  Boendet består av en byggnad. De boende har rymliga rum som alla är utrustade med eget badrum inkl. dusch. Det är ett naturskönt område i en miljö som även erbjuder stor social gemenskap bl.a. närhet till en öppen förskola. Lekplats finns i anslutning till boendet. För barnen finns upparbe Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Varje placering följs upp i samverkan med placerande socialtjänst.

 • Utslussning/Eftervård

  Genom samarbete med flera fastighetsägare har vi möjlighet att erbjuda stöd i etablering på ny ort. Det innebär att personal ger boendestöd under en period innan eget kontrakt skrivs. De flesta fastighetsägare kräver sex månader med andrahandskontrakt och boendestöd för att de ska förvissa Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har en mycket bra kontakt och samverkan med närliggande barnomsorg och skola. I de fall socialtjänster uppdrar åt verksamheten att ordna barnomsorg/skola tar det c:a 4 -6 veckor innan det är igång.
  Vi har även goda kontakter med SFI och kommunal vuxenutbildning.

 • Sysselsättning

  Varje vecka har den placerade samtal med sin kontaktperson och stödsamtal med kurator. Personal och boende handlar gemensamt en gång per vecka. Vi stödjer kvinnorna i kontakten med myndigheter och närvaro vid rättsliga processer. Någon form av utåtriktade aktiviteter genomförs varje vecka. Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Under 2020 stannade de placerade kvinnorna i allt från några få dygn till hela året.

 • Inskrivningsförfarande

  Stiftelsen Bergslagsgårdars skyddssamordnare sköter inskrivning och dokumentation i form av månadsrapporter. Vid inskrivning på obekväm arbetstid sköts insamlandet av uppgifter av jourhavande konsulent på Stiftelsen Bergslagsgårdar. Placering sker genom förfrågan från socialtjänst eller p Läs mer...

 • Organisation/Personal

  På Mejeriet arbetar två socionomer en som ansvarig skyddssamordnare och en som kurator, en förskollärare med uttalat barnansvar samt en kriminolog, en undersköterska med mångårig erfarenhet som familjehem och en barnskötare. Två i personalen kan genomföra Patriark och Freda. All fast perso Läs mer...

 • Handledning

  Mejeriets arbetsgrupp har extern handledning med både inslag av process- och ärendehandledning. I det enskilda ärendet ansvarar skyddssamordnaren för handledning av kontaktpersonen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Skolor, barnomsorg, öppen förskola, affärer och annan service ligger på promenadavstånd från Mejeriet.

Stiftelsen Bergslagsgårdar Mejeriet

 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn 18-50 år
 • Gravida kvinnor 18-50 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-05-12
Stiftelsen Bergslagsgårdar Mejeriet

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida