• image2.jpg
 • image1.jpg

Familjelänken

 • Pris

  Familjevård utan ramavtal prissättning utifrån uppdrag.
  Familjevård med ramavtal socialförvaltning enligt avtal.

 • Ramavtal

  Över 70 ramavtal med kommuner i södra Sverige och Mellansverige.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Familjelänkens förstärkta jour- och familjehemsvårdsverksamhet arbetar för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS på grund av omsorgsbrist eller en destruktiv beteendeproblematik. Genom förstärkt jour- och familjehemsvård samt behovsanpassade öppenvårdsinsatser erbjuder vi kv Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar vår kundnöjdhet i våra familjehem.

 • Sysselsättning

  Vi arbetar aktivt tillsammans med våra placerade för att de ska hitta rätt sysselsättning.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden är individuell.

 • Inskrivningsförfarande

  Remittent kontaktar oss och visar sitt intresse samt erhåller personligt anpassad information av enhetschef eller placeringsansvarig. Därefter bokas tid för intervju och erbjuds studiebesök i familjehemmet inför placering.

 • Organisation/Personal

  Familjelänken är en del av Friab individ & familj arbetar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling som leder till förändring.

Familjelänken

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-21 år
 • Kvinnor 18-21 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2020-09-08
Familjelänken

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida