Logo
 • image9.jpg
 • image5.jpg
 • image7.jpg
 • image15.jpg
 • image8.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg

K-Rehab Odengatan

 • Antal platser/Boendeform

  9 platser.

 • Främmande Språk

  Utöver svenska talar vi även engelska, Kurmanjani, Turkiska, Sorani, Finska, Arabisktalade köksbiträde på dagtid.

 • Ramavtal

  K Rehab Odengatan har LOV-avtal med Gävle kommun, Eskilstuna kommun. SKL, Sundsvall, Timrå, Ånge, Kramfors, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Nacka, Tyresö, Värmdö, Uppsala, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar. STIC (Täby kommun; Vaxholms kommun; Järfälla kommun; Upplands Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ett HVB-hem för vuxna 18-40 år som är motiverade till en livsstilsförändring men som behöver stöd för att klara ett fungerande liv i eget boende. Odengatan är ett kollektivt boende vilket innebär att du bor i eget rum i ett stort och trivsamt hus tillsammans med andra. Under den tid du Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  K REHAB:s metoder och innehåll ska vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet men också utföras på ett systematiskt sätt så att mätbara resultat kan ses. För detta använder vi olika skattningar, främst SCL 90, IDS-100, HAD men också insatsrapporter som skrivs varje månad.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussningen utgår från klientens önskemål, behov och förutsättningar så att det kan ske på ett tillfredsställande och tryggt sätt. Vi är här flexibla och öppnar upp för en stegvis eller gradvis utslussning med växelvistelse hos oss och det nya boendet för att det ska bli lyckat för klien Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi kan vid önskemål ordna praktik, anpassade studier och utbildning vid Gymnasium Folkhögskola, Komvux eller Högskola. Detta förutsätter att klienten kommit så pass långt i sin behandling så att det finns möjlighet att klara av och tillgodogöra sig studier eller praktik.

 • Behandling/Insatslängd

  Vanligtvis 3-24 månader, men andra vårdtider är möjliga efter överenskommelse.

 • Inskrivningsförfarande

  Vid en förfrågan skickar vi ut förfrågningsunderlag för att inhämta information för att göra en risk- och lämplighetsbedömning innan placering.Vi lägger stor vikt vid ett gott första bemötande av klienten. Vi ser gärna att ett studiebesök genomförs, antingen på K REHAB eller på hemmaplan Läs mer...

 • Organisation/Personal

  K REHAB är den del av Humana En balanserad sammansättning med avseende på ålder och kön hos våra medarbetare har eftersträvats, främst för att säkerställa en hög kvalitet i behandlingsarbetet och en god medarbetartrivsel. Gruppen medarbetare utgörs av kvinnor och män, med grundutbildni Läs mer...

 • Handledning

  All personal har extern handledning 1 gång / mån

 • Samverkan

  Samarbete och samverkan bygger för vår del på att föra en lyhörd dialog och ha ett värdefullt erfarenhetsutbyte med varje uppdragsgivare något som i varje fall ligger till grund för en långvarig förtroendefull relation. Många av våra klienter har tidigare varit i kontakt med olika aktörer, Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Utvärdering och uppföljning av insatser sker enligt Humanas ledningssystem.

  Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom uppföljning av Nöjd kund index (NKI).
  Kvalitetsindex

 • Fortbildning

  Alla medarbetare genomgår ett internt utbildningsprogram i KBT, teori och metodik, med fokus på beroendelära och psykisk ohälsa. Varje medarbetare har en kompetensutvecklingsplan med moment som utvärderas av chef vid medarbetar- och utvecklingssamtal. Journalföringsutbildning sker löpande Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  K Rehab Odengatan är centralt beläget i Sandviken, 2 mil utanför Gävle, 20 mil från Stockholm. Det finns goda kommunikationsmöjligheter med bil och tåg från Stockholm, Uppsala, Gävle, Örebro och Falun. Tåg från Arlanda tar ca 1,5 timme.

 • Referenser

  Referenser lämnas vid begäran.

 • Övrigt

  Klient kan hämtas vid placering efter överenskommelse och beroende på avstånd. **Integrerad behandling med specifika psykosociala metoder, specialistpsykiatriskt stöd och medicinsk behandling. Kognitiv beteendeterapi med kognitiva tekniker och beteendemodifierande metoder. Återfallspr Läs mer...

K-Rehab Odengatan

 • Män 18-40 år
 • Kvinnor 18-40 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2020-06-29
K-Rehab Odengatan

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida