Rozenholm AB

 • Pris

  Från 1800.- beroende på insats.

 • Antal platser/Boendeform

  Lägenheter i Värmland och Mälardalen.

 • Främmande Språk

  Arabiska, rysska, engelska och lettiska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi gör världen lite bättre en individ i taget. Vi delar vår erfarenhet styrka och hopp. Men rätt behandling är inte allt. Därför jobbar vi med Individuellt anpassade stödinsatser. Vi erbjuder möjlighet tilll: Individuell terapi (KBT). ACT. HSL. Läkemedelsassisterad abstinensbehan Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Träningslägenheter. Praktikplatser i olika branscher.

 • Sysselsättning

  Praktikplatser i olika branscher.

 • Behandling/Insatslängd

  Lära känna fas, rutiner och bygga realationer.

 • Organisation/Personal

  Har erfarenhet från bla SIS, 12-stegsbehandling och behandlingsassistenter.

 • Samverkan

  Har tillgång till ett läkarteam.

 • Fortbildning

  Mi, KBT, 12-stegsbehandling.

 • Kommunikation/Avstånd

  Värmland och hela Mälardalen

 • Referenser

  Referenser finns.

Rozenholm AB

 • Eriksborgsgatan 4 C
  654 64 KARLSTAD
  0736511899
 • tomas@rozenholm.se
  www.rozenholm.se
 • Org-nr: 559206-1351
 • Kontaktperson
 • Tomas Rosdahl
  0736511899
  tomas@rozenholm.se
 • Jerry Holm
  0736691042
  jerry@rozenholm.se
 • Män 21 år-
 • Kvinnor 21 år-
 • Mamma/Barn 21 år-
 • Pappa/Barn 21 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 21 år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 21 år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-07-02
Rozenholm AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida