• image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg

Casa Trygga Liv AB

 • Pris

  Dygnstaxan är 1800 kr för vuxen och 400 kr för medföljande barn. I detta pris ingår all mat (även specialkost), kris- och stödsamtal, sociala aktiviteter, medföljande stödperson till myndigheter mm, olika typer av ansökningar, stöd med kort- och långsiktig planering gällande ekonomi, boen Läs mer...

 • Antal platser/Boendeform

  Under hösten 2020 kan vi erbjuda plats för en vuxen med 1-2 barn i eget hus. Huset har vardagsrum/kök, 1 sovrum med enkelsäng samt ett loft med dubbelsäng. Badrum med dusch och kombinerad tvättmaskin och torktumlare. I början av 2021 utökar vi vår verksamhet och kommer då kunna erbjuda f Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska, enkel tyska, enkel spanska

 • Ramavtal

  Upphandling pågår.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Casa trygga liv är ett nytt företag i Stockholms län som erbjuder ett skyddat/stöd boende med hög kvalitet på stödinsater, miljö och boende. Vi kan ta emot boende som är i behov av omfattande psykosociala stödinsatser eller boende som önskar mer självständighet med självhushåll. Boendet är Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Placerande myndighet får en vecko- eller månadsrapport enligt överenskommelse. När boendet upphör görs en utvärdering tillsammans med den boende och med uppdragsgivaren. SSIL gör även en utvärdering med uppdragsgivaren. Uppföljning av utvärderingen sker snarast och eventuella förbättringså Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning och eftervård sker i samråd med placerande myndighet. Boendet har möjlighet att ha kvar en stöttande kontakt under en period av 3- 6 månader.

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolgång till medföljande barn kan ordnas med kort varsel. Barn kan erbjudas plats på skola eller erbjudas hemundervisning. Vuxna kan även delta i alla utbildningar som finns i tätorten och utbildningar som finns att tillgå genom internet. Konstterapi erbjuds en eftermiddag per vecka.

 • Sysselsättning

  Första tiden behöver den boende vanligtvis tid för vila, rekreation och tid för att reflektera över sin situation och sin framtid. Den miljö vi erbjuder ger goda förutsättningar för detta. Vid längre placeringar finns möjlighet till studier, ev. återgång till arbete eller att söka ny sysse Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingen utgörs av kris- och stödsamtal med psykodynamisk grund, motiverande samtal och ett miljöterapeutiskt förhållningssätt i vardagen. Längden på insatsen sker i samförstånd med uppdragsgivaren och den boendes behov.

 • Inskrivningsförfarande

  Tillsammans med placerande myndighet och den boende går vi igenom social bakgrund, psykiskt och fysiskt mående, vilken hotbild som finns samt vilka relationer som är viktiga. En säkerhetsgenomgång av boendet med skydd, larm och användandet av elektronisk utrustning görs. Genomgång av skrif Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Två personal finns vid boendet. Verksamhetsansvarig socionom sköter boendet och alla kontakter med myndigheter. Ytterligare en person finns som sköter teknik, larm, internet etc. Utöver detta så finns en kontrakterad socionom som hyrs in när behov uppstår.

 • Konsulter

  Se under Handledning samt Organisation/Personal.

 • Handledning

  Handledning är under upphandling, kommer hållas 1 gång per månad med extern konsult.

 • Samverkan

  Samverkan sker först och främst mellan den placerade, uppdragsgivaren och boendet. Vi samverkar även med andra verksamheter som är aktuella för den boende. Det kan tex vara skola, sjukvård, kommun, myndigheter etc. Vi är medlem i riksorganisationen GAPF och nätverkar med andra relevanta Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Boendet har ett aktivt kvalitetsarbete där vi kontinuerligt gör skriftliga uppföljningar och utvärderingar. Utvärdering görs av den boende hur stödet har fungerat praktiskt och psykosocialt. Inskrivningen, tiden på boendet och utslussningen utvärderas. Utvärderingen är ett av våra viktigas Läs mer...

 • Fortbildning

  Verksamhetsansvarig är socionom med 30 års yrkeslivserfarenhet från socialkontor, budgetrådgivning, familjerätt, samt kris- och stödsamtal som kurator inom sjukvården. Påbyggnadsutbildning på universitetsnivå med psykodynamisk steg 1, handledning inom vård- och socialt arbete samt ledarska Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Bussar finns 600 meter från bostaden som går till flera större tätorter/städer. Närmaste större tätort ligger ca 1 mil från boendet. Boendet har egen bil för alla transporter som kan behövas. Hämtning kan ske i hela i landet.

 • Referenser

  Lämnas vid förfrågan.

 • Övrigt

  Varm välkomna att ta kontakt med Vanja vid frågor eller funderingar på tel: 0760-230 188.

Casa Trygga Liv AB

 • Box 7057
  18711 Täby


 • www.casatryggaliv.se
 • Org-nr: 559226-5671
 • Kontaktperson
 • Vanja Eriksson
  0760-230 188
  vanja@casatryggaliv.se


 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Mamma/Barn 1-20 år
 • Pappa/Barn 1-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Alkoholmissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Konvalescens
 • Par år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-09-16
Casa Trygga Liv AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida