Logo
 • image1.jpg

Millegården

 • Pris

  Skyddat boende i lägenheter, utsluss 1 250 kr/dygn
  Kollektiv skyddat boende inkl helpension, 2 500 kr/dygn
  Medföljande barn 500 kr/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  15 st lägenheter i 1 - 4 Rok
  8-9 platser i det kollektiva boendet för kvinnor över 18 år.

 • Främmande Språk

  Arabiska, turkiska, serbokratiska, danska, engelska.

 • Ramavtal

  Ja med två kommuner i Västra Götaland. Växjö kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Alla våld- och hotutsatta män och kvinnor med medföljande barn oavsett ålder är välkomna.
  Verksamheten omfattar exempelvis enskilda personer och par utsatta för hot, våld, hedersrelaterat våld och förtryck, HBTQ samt avhoppare från kriminell verksamhet.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Ja.

 • Utslussning/Eftervård

  Ja.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi utgår från individens behov, barnen ska gå på dagis alt förskola om det är möjligt. Enligt skollagen ska barnen beredas plats.

 • Sysselsättning

  Ja, individuell plan som görs med klienten.

 • Behandling/Insatslängd

  Stödsamtal, MI-samtal KBT samtal. Coachning , arabisk talande psykolog finns i vårt team.

 • Inskrivningsförfarande

  Hämtning görs över hela landet, i möjligaste mån. Vi försöker alltid ställa upp med hämtning på kort varsel. Säkerhetsamtal, hot och riskbedömningar, FREDA, SARA samt PATRIARK.
  Säkra transporter vid placering med skyddade bilar.

 • Organisation/Personal

  Leg psyk. med 35 års erfarenhet.
  Tre f d poliser med sammanlagt ca 75 års yrkeserfarenhet av polisiärt arbete.
  Två socionomer med ca 40 år erfarenhet.
  Två coacher med ca 4 års erfarenhet.
  Vi har även ett antal socionomstuderande som arbetar i det kollektiva boendet som timanställda.

 • Konsulter

  Arabisk/svensk talande psykolog.

 • Handledning

  Ja.

 • Samverkan

  Vi samverkar med andra skyddade boenden, vi har ett nätverk och utbyter erfarenheter och har ett antal träffar varje år. (Ej under corona)

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Fortlöpande.

 • Fortbildning

  Fortlöpande.
  Webbaserad utbildning genom NCK (heder).
  Hedersutbildning, föreläsning
  Studier, egna inom hedersproblematiken.
  Våld i nära relationer.
  HBTQ kompetens.

 • Kommunikation/Avstånd

  Alla våra boende ligger i anslutning till lokaltrafik.

 • Referenser

  Finns, lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Vi tar även emot klientens husdjur.

Millegården

 • Box 16129
  200 25 Malmö
  0703012639
 • info@millegarden.se
  www.millegarden.se
 • Org-nr: 559030-5321
 • Kontaktperson
 • Linda ..
  070-224 84 87
  linda@millegarden.se
 • Margareta ..
  070-201 28 20
  margareta@millegarden.se
 • Pojkar 18-80 år
 • Flickor 18-80 år
 • Män 18-80 år
 • Kvinnor 18-80 år
 • Mamma/Barn 18-80 år
 • Pappa/Barn 18-80 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Gravida kvinnor 18-80 år
 • Fysiska funktionshinder
 • Par 18-80 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2020-11-21
Millegården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida