• image1.png

Humlans Hvb - Humana

 • Pris

  Enligt ramavtal eller kontakta Humlans HVB.

 • Antal platser/Boendeform

  Sammanlagt 22 personer, varav max 8 vuxna och resterande barn till och med 16 år. Boendet består av 8 lägenheter.

 • Främmande Språk

  Engelska och finska.

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med flertalet av Sveriges kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Humlans HVB erbjuder utredning och/eller behandling till föräldrar med barn 0-16 år samt till gravida kvinnor. Vi tar emot placeringar från hela landet enligt SoL och LVU. Humlans HVB tar även emot akutplaceringar och skyddsplaceringar. I samarbete med Ockelbo kommun finns möjlighet till s Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning i form av genomförandeplaner, månadsrapporter, utredningsrapport lämnas kontinuerligt till uppdragsgivare. Vi erbjuder att komma till uppdragsgivare för uppföljningsmöten.

 • Utslussning/Eftervård

  Eftervård, öppenvård och stödboende finns i nära samarbete med annan verksamhet inom Humana.

 • Skola/Kursverksamhet

  I samarbete med Ockelbo kommun finns möjlighet till skola och förskola för de barn som bor på Humlans HVB.

 • Sysselsättning

  Det finns ett nätverk på orten, vilka kan möjliggöra praktikplats för den vuxne.

 • Behandling/Insatslängd

  Utredning 9-12 veckor beroende på utredningens omfattning.
  Behandling/skyddsboende i genomsnitt 3-6 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Lämplighetsbedömning och matchning sker tillsammans med uppdragsgivare. Det finns möjlighet att göra ett studiebesök innan placering.

 • Organisation/Personal

  Personalen består av föreståndare, biträdande föreståndare, socionom, behandlingssamordnare, behandlingspedagoger och beroendeterapeut. Det finns personal dygnet runt.

 • Konsulter

  Nej

 • Handledning

  Handledning sker en gång/månad.

 • Samverkan

  Barnkliniken Gävle, Barn och ungdomspsykiatrin Gävle, Barnahus Gävle, BVC Ockelbo, Habiliteringen Gävle, öppna förskolan i Ockelbo, förskolor och skolor i Ockelbo, Sandviken och Gävle.

 • Fortbildning

  Fortbildning sker kontinuerligt beroende på behov av utbildningsinsats hos den enskilde och i arbetsgruppen. Metodhandledning ges tills implementering är slutförd.

 • Kommunikation/Avstånd

  Gångavstånd till buss och tåg. Ex. 25 minuters tågresa till Gävle och 30 minuters bussresa till Sandviken.

 • Referenser

  Motala kommun, Daniela Uttke, tfn 0141-222431, daniella.guerreiro.uttke@motala.se
  Gävle kommun, Jennie Englund, tfn 026-17 88 03, jennie.englund@gavle.se
  Kristianstad kommun, Natalie Nilsson tfn 044-135604, 0733-135604, natalie.nilsson@kristianstad.se

Humlans Hvb - Humana

 • Humlevägen 18
  816 30 Ockelbo
  0297-571955 eller 0297-797535
 • humlan@humlanshvb.com
  www.humlanshvb.com
 • Org-nr: 556641-8165
 • Kontaktperson
 • Monica Rönnlund
  072-0619832
  monica.ronnlund@humana.se
 • Helena Wennmark
  070-9960360
  helena.wennmark@humana.se
 • Mamma/Barn 0-16 år
 • Pappa/Barn 0-16 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-09-24
Humlans Hvb - Humana

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida