Logo

Leonum Konsult AB

 • Pris

  Enligt överenskommelse.

 • Främmande Språk

  Engelska, dari, persiska, sorani, somaliska, ryska, turkiska, estniska, spanska, italienska, rumänska, pashto, urdu, tyska.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med bl a Värmdö kommun, Sandvikens kommun, Skånes Kommuner och Vallentuna Kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Leonum Konsult AB erbjuder hjälp med familjehemsplaceringar av barn och unga med olika typer av problem, med skyddsbehov och/eller i behov av tillfällig eller permanent omplacering från sin hemmiljö. Vår noggrannhet vid rekrytering och efter många års erfarenhet i branschen goda personkänn Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Varje familj utvärderas kontinuerligt och uppföljning sker löpande under placeringstiden samt efter varje avslut.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning kommer att ske efter individuella önskemål och efter den vid avslutad placering upprättade vårdplanen. Eftervården kan ske via samtal, enskilda eller i grupp. Vi är licensierade för att arbeta med Moral Reconation Therapy, MRT, ett KBT-inriktat program utvecklat för ungdomar so Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Skola ordnas i familjehemmets närområde i samarbete med uppdragsgivaren och klienten. Familjehemmet förväntas ansvara för att studierna sköts och att ge läxhjälp.

 • Sysselsättning

  Det ingår i familjehemmens uppdrag att se till att klientens fritid används på ett sådant sätt att den placerade individens kroppsliga och själsliga hälsa främjas. Förslag till familjehemmen är att klienten deltar i någon lagidrott som bygger upp fysiken samt för in klienten i ett sunt soc Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Efter behov i samråd med uppdragsgivaren.

 • Inskrivningsförfarande

  Efter att överenskommelsen med uppdragsgivaren är klar startar inskrivningsprocessen som är individuell för varje klient. Familjehemmet ska vara för klienten ändamålsenligt, klienten besöker familjehemmet tillsammans med uppdragsgivaren som en mjukstart och för att känna sig för beträffand Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Till sitt team har Leonum Konsult AB bl a en specialistsjuksköterska, tre socionomer, en kvalificerad behandlingsassistent och två kontaktpersoner – alla med lång erfarenhet av arbete med unga med substansberoende, unga med psykiska sjukdomar, ensamkommande flyktingbarn, apatiska barn etc. Läs mer...

 • Handledning

  Familjehemmen får regelbunden handledning individuellt eller i grupp. Handledningen är flexibel och finns i flera utföranden; föreläsningar, workshops, i terapiform. Handledningen har som syfte att ge de tillfälliga föräldrarna teoretiska kunskaper i den särskilda problematik som finns kri Läs mer...

Leonum Konsult AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-100 år
 • Kvinnor 18-100 år
 • Mamma/Barn
 • Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Par
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2023-09-19
Leonum Konsult AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida