Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg

FaIRO AB

 • Pris

  Dygnskostnad från 2500kr till 5000kr baserat på uppdragets utformning. Exempel på kriterier för utökad dygnskostnad: om det krävs en vuxen hemma på heltid, om en eller flera coacher ska tillsättas till ungdomen i uppdraget, om ungdomen kommer direkt från institutionsvård, om det finns et Läs mer...

 • Antal platser/Boendeform

  Förstärkt familjehemsvård, bredvidboende i familjehemmet, träningslägenhet kopplad till familjehemsplaceringen

 • Främmande Språk

  Vi har familjehem och coacher med olika kultur- och språkkompetens.

 • Ramavtal

  Utanför ramavtal

 • Verksamhetsbeskrivning

  FaIRO har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Vi är ett litet familjärt företag som har verksamhet i Uppsala län. Vi inriktar oss på jour- och familjehemsplaceringar för ungdomar med komplexa svårigheter så som neuropsykiatr Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vårt mål är att förbereda en familjehemsplacerad ungdom att kunna stå på egna ben att vara redo att klivit in i vuxenlivet, efter avslutad insats från socialtjänsten. Vi har erfarenhet av utsluss i olika former genom träningslägenhet och öppenvårdsuppdrag i form av coach.

 • Skola/Kursverksamhet

  Se verksamhetsbeskrivning

 • Sysselsättning

  Se verksamhetsbeskrivning

 • Organisation/Personal

  Vi som är anställda på FaIRO är; Johanna Klinga – Föreståndare/ Socionom. Johanna har en bakgrund inom socialtjänsten i Uppsala kommun och har arbetat med familjehemsvård såväl kommunalt som privat under flera års tid. Maria Mare – Familjehemskonsulent/ Leg. Sjuksköterska. Maria har en b Läs mer...

 • Handledning

  Familjehemskonsulenterna inom FaIRO har regelbunden handledning med extern psykoterapeut ca 4 ggr/ termin.

 • Samverkan

  Nätverket (konsulent, coach och familjehem) runt den placerade har en tät kommunikation och gemensam målbild utifrån deras olika roller. Vi har regelbundna fysiska möten som uppstartsmöte, nätverksträffar och vid akuta behov. Detta sker utöver uppföljningsmöten med socialtjänsten. Rapporte Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  FaIRO har ett genomarbetat ledningssystem för att kvalitetssäkra verksamheten.
  Vi lägger stor vikt på att efterfölja interna rutiner, uppföljning av avvikelser, hantering av sekretess och den placerades delaktighet i sin vård.

 • Fortbildning

  FaIRO erbjuder sina familjehemskonsulenter relevant vidareutbildning. Tex MI, ICDP, BBIC samt handledarutbildning på högskolenivå.
  Familjehem och coacher utbildas i "Ett hem att växa i".

 • Referenser

  Referenser finns att inhämta från tidigare uppdragsgivare såsom Malmö stad, Tidaholms kommun, Stockholms stad, Filipstads kommun, Bollnäs kommun, Karlskrona kommun, Tierps kommun, SiS Ungdomshem Bärby

FaIRO AB

 • Axel Johanssons Gata 6
  754 50 Uppsala
  0761166806
 • info@fairo.se
  www.fairo.se
 • Org-nr: 5569595910
 • Kontaktperson
 • Johanna Klinga
  0761166806
  johanna.klinga@fairo.se
 • Maria Mare
  0722154751
  maria.mare@fairo.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-25 år
 • Kvinnor 18-25 år
 • Mamma/Barn 0-40 år
 • Pappa/Barn 0-40 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 0-40 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-01-26
FaIRO AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida