Gaudium HVB

 • Pris

  Pris varierar beroende på problematik samt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  8 platser, ungdomarna får ett eget sovrum.

 • Främmande Språk

  Engelska, somaliska, arabiska (syrisk och irakisk dialekt), Assyriska, Syrianska

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal genom Adda (SKL) som Sveriges alla kommuner kan ansluta sig till. Utöver det Södermanland, Östergötland, Värmland, Västerås, Uppsala, Gävle, Haninge och Nynäshamn.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Gaudium HVB, som ligger under Curagruppen, är ett HVB lantligt beläget i Bettna, i hjärtat av Södermaland. Grunden för Gaudium är trygghet, struktur och tydlighet med konkreta mål, för att uppnå bästa resultat. Vi på Gaudium HVB erbjuder välstrukturerade vardagar med fasta rutiner med akt Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har höst 2021 köpt tjänsten Kvalitetsindex av SSIL, som kommer genomföra intervjuer med de kommuner som placerat på Gaudium HVB. Inom kort kommer en sammanställning av dessa intervjuer kunna läsas och som ger er möjligheten att jämföra oss med andra HVB-hem. Vi arbetar med enkäter till Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi arbetar med utsluss efter överenskommelse med uppdragsgivaren.

 • Behandling/Insatslängd

  RePulse, Återfallsprevention, Miljöterapi, teckenekonomi, MI,

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakta inledningsvis föreståndare på nr 0155- 12 31 11 för samtal kring matchning. Om vi tillsammans kommer fram till att en placering är aktuell kan inskrivningsförfarandet se olika ut beroende på socialtjänsten och den placerades behov.

 • Organisation/Personal

  Föreståndare; Maria-Theres Erlandsson, Behandlingssamordnare; Marie-Louise Hedlund, Behandlare; Semere Girmay ART-instruktör (Aggression Replacement Training).

 • Kommunikation/Avstånd

  Stockholm 129 km
  Nyköping 25 km

 • Referenser

  Vi har per 29 oktober 2021 köpt tjänsten Kvalitetsindex av SSIL, som kommer genomföra intervjuer med de kommuner som placerat på Gaudium HVB. Inom kort kommer en sammanställning av dessa intervjuer kunna läsas och som ger er möjligheten att jämföra oss med andra HVB-hem. Vi kan också ge Läs mer...

Gaudium HVB

 • Pojkar 16-18 år
 • Män 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Autism
 • ADHD
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2022-10-05
Gaudium HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida