Logo
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image2.jpg
 • image6.PNG
 • image1.jpg
 • image7.jpg

4hearts behandling AB

 • Pris

  Dygnspris utifrån behov. Möjlighet till dygnet runt-personal.

 • Antal platser/Boendeform

  5 platser arbetskooperativ
  9 rum (1-4 bäddar/rum) skyddat boende
  1 lägenhet (4 ordinarie bäddar)

 • Främmande Språk

  Engelska
  Spanska

 • Ramavtal

  Arbetskooperativ
  Ramavtal finns med följande kommuner:
  Haninge, Nynäshamn, Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Säffle, Torsby, Årjäng

 • Verksamhetsbeskrivning

  4hearts behandling AB är en nystartad verksamhet. Vi har ett arbetskooperativ kompletterat med anställd kompetent personal dygnet runt. Vi har även möjlighet att ta emot placeringar med skyddsbehov för kort eller längre period. Vi har ett rum anpassat för fysiska funktionshinder samt t Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Placeringen följs upp och utvärderas kontinuerligt. Skriftlig återkoppling till uppdragsgivaren i önskat intervall. Genomförandeplan upprättas alltid med fokus på vilket resultat som önskas uppnås.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder utslussning i egen lägenhet samt frivilligt deltagande i vårt alumninätverk. Vi arbetar under hela placeringsperioden mot framtida permanenta lösningar och hjälper till med att komma vidare efter placeringen genom vår SYV (studie- och yrkesvägledning), hjälp med permanent boend Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Inriktning mot arbetspraktik. Vid behov av skolgång, exempelvis i samband med skyddsboende, samarbetar vi med de lokala skolorna där vi har goda personliga kontakter sedan många år.

 • Sysselsättning

  Garanterad praktikplats. Vi garanterar sysselsättning genom praktik i vår egna organisation. Vi driver flertalet verksamheter, flera som finns på samma anläggning som boendet, där praktik kan erbjudas. Vi hjälper även till med extern praktik om det finns önskemål om detta. Under fritiden Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  I arbetskooperativ/arbetspraktik rekommenderas minst 8 månaders placering för att hinna komma in i arbetsrutiner och planera för framtiden.
  Vid skyddsboende styr behovet placeringens längd.

 • Inskrivningsförfarande

  Genomgång av förutsättningarna för att verksamheten passar personen och personen passar verksamheten i förhållande till övriga placerade personer. Vid mer planerad placering erbjuds studiebesök innan inflyttning. Introduktionsvecka (1-2 veckor beroende på behov) tillsammans med kontaktper Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Tillgång till personal dygnet runt. Blandning av åldrar och bakgrund hos personalen. Minst hälften av personalen har utbildning och/eller erfarenhet från arbete med HVB, missbruksbehandling eller annan vårdverksamhet. Föreståndare med lång erfarenhet från HVB. Tillgång till SYV. All person Läs mer...

 • Konsulter

  Personalhandledning samt experthjälp vid behov.

 • Handledning

  Personalen har regelbunden schemalagd handledning med extern handledare.

 • Samverkan

  Vi bistår personer med kontakter gentemot myndigheter, fastighetsägare (bostadssökande mm), ev företagare (extern praktik vid önskemål om detta) samt sjukvård/tandvård vid behov.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar efter upprättat ledningssystem, har rutiner för avvikelsehantering samt har miljöpolicy med tillhörande miljöprogram. Fokus på säkerhet och arbetsmiljö för både personal och placerade samt återbruk, resursförbrukning, matsvinn och miljömedvetenhet.

 • Fortbildning

  Personalen erbjuds löpande fortbildning efter intresse och behov.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi erbjuder hämtning enligt överenskommelse. Tåg- och bussförbindelser finns. Anläggningen har avskilt läge. Närmsta tätort 3 km bort med affär, apotek, vårdcentral mm.

 • Övrigt

  Tack vare att all verksamhet är fokuserad på vår anläggning (boende, måltider, arbetspraktik och fritidsaktiviteter) är verksamheten väldigt covid-19-trygg. En placerad person behöver inte lämna anläggningen om oro finns och kan ändå ta del av de aktiviteter som ingår i placeringen.

4hearts behandling AB

 • Bolsabacksvägen 44
  294 94 Sölvesborg
  0760393640
 • info@4hearts.se
  www.4hearts.se
 • Org-nr: 559224-0476
 • Kontaktperson
 • Camilla Pilthammar
  0760393640
  camilla@4hearts.se
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Mamma/Barn 0-65 år
 • Pappa/Barn 0-65 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Psykisk problematik
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 18-65 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Par 18-65 år
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-04-06
4hearts behandling AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida