• image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image2.jpg
 • image8.jpg
 • image1.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg

Urhe Omsorg AB

 • Pris

  Dygnskostnad från 2500 kronor

 • Antal platser/Boendeform

  8

 • Främmande Språk

  Engelska, albanska

 • Ramavtal

  Göteborgs stad med kranskommuner

 • Verksamhetsbeskrivning

  Urhe Omsorg erbjuder ett lugnt, tryggt och hemtrevligt boende i stadsmiljö för män och kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar samt missbruksproblematik. Boendet har hög personaltäthet med personal dygnet runt, inklusive vaken natt. Placeingsgrunden kan vara : LRV(ÖRV) LPT(ÖPT), Solpla Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Tät uppföljning gentemot uppdragsgivare enligt överenskommelse. Intern uppföljning sker löpande.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning görs tillsammans med uppdragsgivaren och brukare. Urheomsorg är behjälpliga i dessa delar för att säkerställa en bra utslussning så att brukaren känner sig trygg i det och har tillgång till rätt verktyg vid utslussning /eftervård.

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjligheter finns att studera på vuxenutbildningar i Götene.

 • Sysselsättning

  Praktikplats erbjuds till boende i rätt takt. Gemensamma aktiviteter kan vi erbjuda beroende på önskemål, samt i samråd med uppdragsgivare och boende/brukare: Teater, bio, hantverk, fågelskådning, körsång, promenader i stadsbebyggelse och på det natursköna Kinnekulle, bowling, tennis, bord Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Cirka 6 månader och uppåt.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakta Fredrich Persson, tel 073-753 32 08, mejl: info@urheomsorg.se för mer information. Vid placering kan Urhe Omsorg ombesörja transport från hemkommunen alternativt vårdinrättning till boendet.

 • Organisation/Personal

  Personalen är en mycket viktig del för kvalitén i verksamheten. Utbildning och erfarenhet hos vår personal är vägledande i rekryteringen. Kontinuerlig utbildning av personalen är lika viktigt. Personalens utbildningar är specialutbildad sjuksköterska inom psykiatri/missbruk, utbildade beha Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker/neurolog: Lennart Skoglund. Psykolog: Roland Eriksson.

 • Handledning

  Extern personalhandledning var fjärde till sjätte vecka.

 • Samverkan

  Hög grad av samverkan mellan regioner, kommun och vårdgivare. Regelbundna behandlingsmöten och rapporteringar.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ledningssystem och systematiska kvalitetsarbete baseras enligt (SOSFS 2011:9). Vårt systematiska förbättringsarbete och hantering av avvikelse baseras på våra riskanalyser, egenkontroll, klagomål och synpunkter. Rapporteringsskyldighet sker enligt lex Maria och lex Sarah. Dokumentationssk Läs mer...

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning för personalen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Götene har ett attraktivt geografiskt läge utmed E20.

Urhe Omsorg AB

 • Norra Skaravägen 17
  53330 Götene
  0737533208
 • info@urheomsorg.se
  www.urheomsorg.se
 • Org-nr: 559026-6283
 • Kontaktperson
 • Fredrich Persson
  0737533208
  info@urheomsorg.se
 • Viktor Larsson
  info@urheomsorg.se
 • Män 30-65 år
 • Kvinnor 30-65 år
 • Alkoholmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2021-02-03
Urhe Omsorg AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida