Logo
 • image6.jpg
 • image1.jpg
 • image8.jpg
 • image10.jpg
 • image11.jpg
 • image9.jpg
 • image7.jpg
 • image12.jpg
 • image4.jpg
 • image3.jpg
 • image2.jpg
 • image5.jpg
 • image14.jpg
 • image13.jpg

Humana LSS Syd

 • Pris

  Varierande utifrån uppdrag och eventuella ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Alla våra LSS boende har 6 st platser, förutom Ekeliden som skiljer sig åt då den har fem gruppbostäder som består av 22 st platser.

 • Främmande Språk

  En del av våra medarbetare är flerspråkiga.

 • Ramavtal

  Kontakta Minela Zarifovic via mail, minela.zarifovic@humana.se eller på 072- 246 48 32 för aktuell information.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Basvägen PK1 för vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi välkomnar även klienter med problemskapande beteende. Sex lägenheter. Boendet är beläget i Skultorp, Skövde. För mer information kontakta Kristian Solli 073-053 93 91. Ekeliden PK1 och PK2 för v Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Humana har ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem och vi följer fortlöpande upp vårt arbete genom egenkontroller och internrevisioner vars resultat redovisas i vår Kvalitetsberättelse. Vi genomför även kundundersökningar för att säkerställa att våra kunder trivs hos oss och är nöjda med Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Varje utslussning/eftervård planeras individuellt utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål.

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete sker med olika studieförbund och skolor i enlighet med våra kunders önskemål och behov.

 • Sysselsättning

  Verksamheten utgår från varje boendes önskemål, intresse och förmåga.
  Vi är med och stöttar vid externa praktikplatser samt fritidsaktiviteter vid behov och önskemål.

 • Behandling/Insatslängd

  Våra enheter erbjuder omvårdnad, aktiviteter/sysselsättning, utslussning och eftervård. Insatslängden varierar utifrån den enskildes behov, resurser och förmåga.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning föregås oftast av ett informations-/studiebesök för att på bästa sätt förbereda för den planerade insatsen. Kan även gå via samtal och direktplacering.

 • Organisation/Personal

  Regionchefen har ett övergripande ansvar och verksamhetscheferna är ansvariga för insatser, personal, budget och arbetsmiljö.
  Legitimerade sjuksköterskor har det medicinska ansvaret.

 • Handledning

  Vi tillhandahåller handledning kontinuerligt till vår personal.

 • Samverkan

  Vi värnar om att ha en god samverkan med våra uppdragsgivare och andra personer som är viktiga för att våra boende ska ha ett meningsfullt och bra liv. Kontakter som t.ex. rör praktikplatser, öppenvårdsinsatser, daglig verksamhet och anhöriga.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett välutvecklat kvalitetsledningssystem och har ett aktivt kvalitetsarbete. För oss är det av största vikt att våra kunder får en omsorg av högsta kvalitet och ett gott bemötande i varje situation. Vårt kvalitetsarbete följs upp i enlighet med uppgjord årsplan, egenkontroller ge Läs mer...

 • Fortbildning

  Samtliga medarbetare får kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling utifrån deras och verksamhetens behov.

 • Referenser

  Kontakta Minela Zarifovic via mail, minela.zarifovic@humana.se eller på 072- 246 48 32 för aktuell information.

 • Övrigt

  Besök gärna vår hemsida www.humana.se

Humana LSS Syd

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni

Dokument (8)

Senast uppdaterad: 2021-09-15
Humana LSS Syd

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida