• image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Humana LSS Norr

 • Pris

  Ramavtal alt. individavtal baserat på kundens omvårdnadsbehov.

 • Antal platser/Boendeform

  Alla våra LSS boende har 6 st platser, förutom Idunagatan som har 8 platser och Salbohed som har delat tillstånd med 3 platser 9:8, två platser 9:9 samt 1 plats som servicebostad. Även Västerfärnebo skiljer sig åt och har 3 platser. Holmsund - PK1 för vuxna med utvecklingsstörning, aut Läs mer...

 • Främmande Språk

  Varierar från olika boende men engelska är genomgående.

 • Ramavtal

  Upplands-Väsby, Ekerö, Sigtuna, Upplands-Bro, Järfälla, Södertälje, Gävle

 • Verksamhetsbeskrivning

  All verksamhet inom Humana utgår från varje kunds önskemål, behov och förmåga. Vi arbetar efter vår vision: ”Alla har rätt till ett bra liv” och som ett led i detta arbetar vi fortlöpande med värdegrundsfrå gor och ett gott bemötande i varje situation. Vi värnar om våra kunders rätt till Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Humana har ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem och vi följer fortlöpande upp vårt arbete genom egenkontroller och internrevisioner vars resultat redovisas i vår Kvalitetsberättelse. Vi genomför även kundundersökningar för att säkerställa att våra kunder trivs hos oss och är nöjda med Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Enligt genomförandeplanen.

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete sker med olika studieförbund och skolor i enlighet med våra kunders önskemål och behov.

 • Sysselsättning

  Verksamheten utgår från varje deltagares önskemål, intresse och förmåga. Deltagarnas önskemål sammanfattas i en genomförandeplan vilken kompletteras med ett individuellt arbetsschema. På daglig verksamhets erbjuds friskvård, teater och sånggrupp, musik, data och datakommunikation, nutid Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt tas med Placeringskoordinator, som kontaktar önskad enhet, vid frågor eller önskemål om plats. En vårdtyngdsmätning genomförs varefter en individuell planering för inflyttning görs utifrån kundens önskemål, behov och förmågor.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten leds av verksamhetschefer. Våra duktiga medarbetare är undersköterskor, skötare, fritidspedagoger, förskollärare och grundskollärare. Vår verksamhet har god bemanning dygnet runt.

 • Konsulter

  Läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, tandläkare och handledare.

 • Handledning

  Medarbetarna har regelbunden handledning med extern handledare samt arbetsledare, både i grupp och om behov finns, enskilt.

 • Samverkan

  Vi värnar om att ha en god samverkan med våra uppdragsgivare och andra personer som är viktiga för att våra kunder ska ha ett meningsfullt och bra liv.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett välutvecklat kvalitetsledningssystem och har ett aktivt kvalitetsarbete. För oss är det av största vikt att våra kunder får en omsorg av högsta kvalitet och ett gott bemötande i varje situation. Vårt kvalitetsarbete följs upp i enlighet med uppgjord årsplan, egenkontroller ge Läs mer...

 • Fortbildning

  Samtliga medarbetare får kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling utifrån deras och verksamhetens behov. Medarbetarna har bl.a. utbildats i värdegrund, livsmedelshygien, social dokumentation, demens och utvecklingsstörning, psykiatri, bättre arbetsmiljö, lyftutbildning, autism Läs mer...

 • Referenser

  Kontakta verksamhetschef eller placeringskoordinator.

Humana LSS Norr

 • Kalkstensvägen 2
  224 78 Lund


 • Kontaktperson
 • Barbro Altberg
  070-226 31 66
  barbro.altberg@humana.se
 • Joakim Tillberg
  072-247 38 73
  joakim.tillberg@humana.se
 • Pojkar år-
 • Flickor år-
 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Sociala problem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Fysiska funktionshinder

Dokument (9)

Senast uppdaterad: 2021-06-10
Humana LSS Norr

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida