Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg

Hanna HVB

 • Pris

  Kontakta oss för prisuppgift. Priset beror på vårdform och insatser.

 • Antal platser/Boendeform

  9 st i kollektiv med personal dygnet runt,

 • Främmande Språk

  Engelska, turkiska, bosniska, tyska, tigrinja, arabiska, dari.

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med ett flertal kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår målgrupp är unga kvinnor i åldern 15 till 20, som har svårigheter med det sociala samspelet, hamnar i konflikt med personer i omgivningen, vistas i olämpliga miljöer, isolerar sig och har frånvaro från skolan eller annan skolproblematik (gäller dem som fortfarande går i skolan). Det är Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning i form av genomförandeplaner, månadsrapporter, utredningsrapport lämnas kontinuerligt till uppdragsgivare. Vi erbjuder att komma till uppdragsgivare för uppföljningsmöten.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har utslussning och eftervård i egen regi.
  Det finns möjlighet att backa tillbaka ett eller flera steg om det skulle vara nödvändigt.

 • Skola/Kursverksamhet

  Bra samarbete med lokala skolor (gymnasier, komvux, folkhögskolor) på kringliggande orter.
  Vi har också möjlighet till inledande undervisning och sommarskola på plats, om detta är ett behov.

 • Sysselsättning

  Det finns ett flertal praktikplatser, samt möjlighet till sommarjobb.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi arbetar utifrån normaliserande insatser i form av miljöterapi för att ge tydliga ramar, strukturer och förutsägbarhet i vardagen. Vi erbjuder stabila vuxna förebilder samt ger de inskrivna förutsättningar att utveckla förmågan att bedöma risker och konsekvenser av beslut och handlinga Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  En riskbedömning och matchning sker alltid tillsammans med uppdragsgivare så att vi tillsammans ser att det blir en bra placering. Det finns möjlighet att göra ett studiebesök innan placering.

 • Konsulter

  Psykoterapeut med lång erfarenhet samt bred kompetens
  Skyddskonsulent med spetskompetens inom skydd och HRV

 • Handledning

  Handledning med utomstående terapeut sker månadsvis.

 • Fortbildning

  Fortbildning sker kontinuerligt beroende på behov av utbildningsinsats hos den enskilde och i arbetsgruppen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Gångavstånd till busshållplats, och sen 30 minuter till resecentrum.

 • Referenser

  Finns och lämnas på begäran.

Hanna HVB

 • Flickor 15-18 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2022-11-24
Hanna HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida