Tuna Backe Stödlägenheter

 • Pris

  Från 1500kr/dygn för stödboende och 1650kr/dygn för skyddsboende.

 • Antal platser/Boendeform

  5 lägenheter

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Ramavtal med region Sörmland avseende samtalsbehandlingar.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi erbjuder stödboende i form av en lägenhet med egen nyckel. Boendet är egenhushåll men där en vårdplan skall tydliggöra vad boendet syftar till och där mål och riktning är utpekad. Tunabackes insatser avgörs av innehållet i vårdplanen. Stödets omfattning kan i hög grad variera beroende p Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Upprättas och utförs i enlighet med överenskommelse i vårdplan

 • Utslussning/Eftervård

  I enlighet med överenskommelse i vårdplan

 • Skola/Kursverksamhet

  I enlighet med överenskommelse i vårdplan

 • Sysselsättning

  I enlighet med överenskommelse i vårdplan

 • Behandling/Insatslängd

  I enlighet med överenskommelse i vårdplan

 • Inskrivningsförfarande

  I enlighet med överenskommelse i vårdplan

 • Organisation/Personal

  Legitimerad psykolog, socionom, behandlingsassistent, skötare

 • Konsulter

  Ej relevant

 • Handledning

  Bred tillgång till olika handledare som är relevanta för området

 • Samverkan

  Vid behov med andra aktörer inom området som exempelvis, behandlingshem, hälso- sjukvård m.m.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  I enlighet med gällande hyresavtal.

 • Fortbildning

  Sker kontinuerligt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Centralt placerade tätorter i Sörmland.

 • Referenser

  Vid begäran.

 • Övrigt

  -

Tuna Backe Stödlägenheter

 • Gert Fredrikssons väg 3
  611 35 Nyköping
  0705-088 775
 • info@tunabacke.se
  www.tunabacke.se
 • Org-nr: 556688-9282
 • Kontaktperson
 • Magnus Edström
  0705-088 775
  magnus@tunabacke.se
 • Arvid Jannert
  076-109 2801
  arvid@hamnnyckeln.se
 • Män 18-26 år
 • Kvinnor 18-26 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-02-23
Tuna Backe Stödlägenheter

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida