Logo
 • image4.jpg
 • image3.jpg
 • image2.jpg
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image1.jpg
 • image10.jpg
 • image7.jpg

AB Agnesvillan

 • Antal platser/Boendeform

  9 rum / Kollektivtboende i egna rum med toalett och TV

 • Främmande Språk

  Arabiska, Kurdiska, Engelska, Litauiska

 • Verksamhetsbeskrivning

  *Agnes är ett nyrenoverat skyddat boende för kvinnor och kvinnor med barn upp till 18 år som har ett skyddsbehov under kortare eller längre tid. Vi är ett boende som uppnår högsta klass i skydd och säkerhet. Skalskydd, Kamera/video övervakning, GPS -personlarm, säkerhets rum, insyns Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi arbetar utifrån uppdrag och skapar genomförandeplan tillsammans med den placerade för att skapa delaktighet. vi skriver löpande sammanfattningar utefter önskemål och gör uppföljningar.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har ett gott samarbete med en annan verksamhet som tillhandahåller skyddade lägenheter runt om i Sverige för utsluss till eget boende.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har samarbete med skolor i närområdet med möjlighet till distansundervisning. Vi har möjlighet att bedriva undervisning med lärare i våra egna lokaler om behov finns.

 • Sysselsättning

  Vi har ett stort utbud av sysselsättning som aktivitetsrum och en stor trädgård för egen odling samt en stor lekpark för barnen. Inom vårt boende finns möjlighet till alla tillmötesgå alla önskemål från både vuxna som barn både inne som ute. Vi tycker aktiviteter är viktigt både fysiskt so Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Obegränsad

 • Inskrivningsförfarande

  Placering sker utifrån beslut från socialtjänsten eller annan myndighet. Vi arbetar efter uppdrag. Varje kvinnas behov av stöd och hjälp utarbetas efter en individuell säkerhet- och genomförandeplan. Detta sker i samråd med kvinnan, uppdragsgivare samt personal.

 • Organisation/Personal

  Personal dygnet runt, året runt.

 • Konsulter

  Vi har möjlighet att åka till Barnahus/ Utväg eller koppla in konsulter som har lång erfarenhet gällande barns hälsa och även externa samtalskontakter om kvinnan har behov av detta.

 • Handledning

  Kontinuerlig handledning.

 • Samverkan

  Skola
  Vårdcentral/BVC
  Tandläkare
  Optiker
  Läkare
  Polis
  Sjuksköterska

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi bedriver löpande kvalitets och miljöarbete med tanke på vår nybyggnation.

 • Fortbildning

  All personal utbildas inom brand och säkerhet. Vi har även löpande utbildningar inom våld i nära relation samt barn som upplevt och bevittnat våld. Informationsuppdatering kring hedersproblematik görs även löpande.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi finns på landet med närhet till stad inom 15 minuter. Vi har bil att tillgå.

 • Referenser

  Referenser kan lämnas vid förfrågan.

AB Agnesvillan

 • Hemlig

  0730982958
 • emma@agnesvillan.se
 • Org-nr: 559020-8558
 • Kontaktperson
 • Emma M
  0730982958
  emma@agnesvillan.se
 • Pojkar år-
 • Flickor år-
 • Kvinnor år-
 • Mamma/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Par år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-10-05
AB Agnesvillan

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida