Logo
 • image2.jpg
 • image5.jpg
 • image10.jpg
 • image4.jpg
 • image3.jpg
 • image7.jpg
 • image9.jpg
 • image8.jpg
 • image6.jpg
 • image1.jpg

Nätverkscentrum i Göteborg AB Stödboende

 • Pris

  1393 kr/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  I våra kollektiv finns totalt 16 platser.
  Vi har även fristående lägenheter.

 • Ramavtal

  I placeringen ingår individanpassat stöd, boende och mat.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Boendet riktar sig till personer som lever i hemlöshet med sociala problem, medicinska-/psykosociala problem, missbruksproblem eller samsjuklighet och som har särskilda svårigheter att få en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Nätverkscentrum erbjuder klienterna individanpassat stöd i Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sammanfattningar skickas till placerande handläggare en gång i månaden eller enligt överenskommelse.

 • Utslussning/Eftervård

  Vistelsen på Nätverkscentrum skall genomgående ske med den uttalade målsättningen att förbereda klienten för ett välfungerande liv som självständig vuxen. Därmed är arbetet med att förbereda klienten för utslussning ständigt närvarande och skall integreras som en röd tråd genom arbetet. Up Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning av klienter kan ske dygnet runt. Vid placeringsförfrågan, görs en särskild lämplighetsbedömning för att undersöka om boendet är lämpligt för att ta emot klienten, detta görs med hänsyn till klientens behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden. Lämplighetsb Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Personalgruppen består av verksamhetschef, föreståndare, familjeterapeuter, socialpedagoger, socionomer, samt behandlingsassistenter. Personalgruppen besitter adekvat utbildning med lång erfarenhet inom området. Personal finns tillgängliga dygnet runt, för samtliga av våra verksamheter. Läs mer...

 • Handledning

  Personalen får kontinuerligt kompetensutveckling i form av handledning, både internt och externt.

 • Samverkan

  Det är genom samverkan som vi identifierar de processer som därefter bearbetas. De samverkansprocesser som innefattas är på både intern och extern nivå. Den interna samverkan innebär en tät och kontinuerlig kon-takt med all personal på Nätverkscentrum i form av bland annat arbetsplatsträff Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  På Nätverkscentrum verkar vi för att alla delar av vår verksamhet ska genomsyras av hög kvalitet. Alla våra åtaganden och vårt agerande ska vara kvalitativa och vi ska uppfylla de krav som uppställs i vårt ledningssystem, samt ständigt arbeta för att förbättra detta. Nätverkscentrum arbeta Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Samtliga av våra verksamheter och boenden är belägna i Kungälv och Mölndal.

 • Övrigt

  Vi grundar vårt arbete på ett systemiskt och psykodynamiskt förhållningssätt som syftar till att utveckla samspelet mellan individen och dess omgivning. Arbetet präglas av stor flexibilitet där fokus ligger på att bygga, stärka och utveckla de nätverk som finns runt klienterna, och grundar Läs mer...

Nätverkscentrum i Göteborg AB Stödboende

 • Män 21-75 år
 • Kvinnor 21-75 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Gravida kvinnor 21-75 år
 • Par 21-75 år
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-04-19
Nätverkscentrum i Göteborg AB Stödboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida