Logo

Stiftelsen Bergslagsgårdar

 • Pris

  Enligt överenskommelse eller enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Stiftelsen Bergslagsgårdar har c:a 90 familjehem varav 60 för barn och unga och 30 för vuxna.

 • Främmande Språk

  Vi kan erbjuda familjehem med flera olika språk.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med drygt 175 kommuner fördelat på 235 avtal

 • Verksamhetsbeskrivning

  Genom god kvalité på vår handledning, bra matchning före placering och stöd dygnet runt ger vi familjehemmen goda möjligheter att lyckas med sitt uppdrag. Många familjer har lång erfarenhet av att ta emot barn och ungdomar eller att ta emot vuxna som placeras av olika skäl. För att försäk Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder SSIL Kvalitetsindex sedan flera år. I verksamheten har vi avstämningssamtal med familjehem och placerad, utifrån mognad och ålder, var tredje månad. Avslutningssamtal när placeringen avslutas. Referentsamtal med ansvarig socialsekreterare efter avslutad placering. Vid sammanbro Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder eftervård i form av att familjehemmet kan fungera som kontaktfamilj under ex. sex månader. Genom samarbete med fastighetsägare kan vi erbjuda utsluss i egen lägenhet om det är målsättningen. Familjehemmen stödjer barn när utslussning betyder att barnet ska tillbaka till sin bio Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Familjehemmen som tar emot barn och unga utrustas med en sk Läslåda som är ett stöd till familjehemmet för att i sin tur stödja det placerade barnets skolgång.

 • Sysselsättning

  Familjehemmen som tar emot vuxna har antingen möjlighet att ordna sysselsättning på sin egen gård eller så finns det upparbetade kontakter i närsamhället.

 • Inskrivningsförfarande

  Socialtjänsten kontaktar vår växel 019-170590. Förfrågan fördelas till lämplig familjevårdskonsulent som ansvarar för kontakten med socialsekreteraren vilket innebär informationshämtning, genomgång av lediga familjehem, det viktiga matchningsarbetet och att ge besked om vi har ett passande Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Stiftelsen Bergslagsgårdars familjehemsvård är organiserad i en Barn- och ungdomsenhet med åtta familjevårdskonsulenter och en enhetschef och en Vuxenenhet med sex familjevårdskonsulenter och en enhetschef. Vi har kontor i Örebro, Karlstad och Västerås. Tolv konsulenter är socionomer och Läs mer...

 • Handledning

  Familjevårdskonsulenterna får extern kvalificerad handledning en gång per månad.

 • Samverkan

  Stiftelsen Bergslagsgårdar har arbetat med konsulentstödd familjehemsvård sedan 1986. Våra familjehem ligger aldrig mer än 15 mil från våra kontor. Det gör att vi har goda och upparbetade kontakter med skola, barnomsorg, psykiatri, vissa arbetsplatser osv. tack vare att vi är kända.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi använder SSIL Kvalitetsindex sedan många år. Vi genomför avstämningssamtal med familjehemmen var tredje månad, avslutningssamtal efter varje avslut och referenssamtal med placeringsansvarig socialsekreterare efter avslutad placering. Vid sammanbrott i vården gör vi en sammabrottsanalys Läs mer...

Stiftelsen Bergslagsgårdar

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn 16-99 år
 • Pappa/Barn 18-99 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 16-99 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-05-12
Stiftelsen Bergslagsgårdar

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida